Πέφτουν τα ποσοστά στο Bancassurance

της Ελενας Ερμείδου

Μειωμένα σε σχέση με το 2016 εμφανίζονται τα μερίδια των τραπεζών (bancassurance) στις ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις Ζωής, Υγείας και Ατυχημάτων σε σχέση με το 2016 και 2015. Αντιθέτως αύξηση στα μερίδια τους έναντι των τραπεζών αποκτούν τα αποκλειστικά δίκτυα. Επίσης, αύξηση περίπου 5% σημείωσαν οι άμεσες πωλήσεις.

Ειδικότερα, στο σύνολο της παραγωγής των 2,1 δισεκ. ευρώ το 2017 (ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, 1,58 δισεκ.,  ατομικές ασφαλίσεις και 468 εκατ., ομαδικές ασφαλίσεις):  Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας αύξησαν το 2017 κατά 5% το μερίδιο τους από  39% σε  44%. ενώ οι τράπεζες το μείωσαν περίπου κατά 6% στο 30,7% από 36,4%. Το μερίδιο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας το 2017 αυξήθηκε μόλις 0,4% από 14,4% σε 14,8% το 2017. Οι άμεσες πωλήσεις κατέλαβαν μερίδιο 14,8% από 10,2%

 Στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κατέχουν την μερίδια του λέοντος στις πωλήσεις που φτάνει 52% ενώ οι τράπεζες 35,1%, οι  ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας 11,7% και οι άμεσες πωλήσεις 1,1%.

Στις ατομικές ασφαλίσεις ζωής να σημειωθεί οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας το 2015 κατείχαν μεγαλύτερο μερίδιο 55%, το 2016 μειώθηκε στο 47,1% ενώ αυξήθηκε στο 52,06% το 2017. Στις τράπεζες αυξημένο είναι το μερίδιο το 2016 στο 40,8% το 2016 αυξήθηκε έναντι του 2015 (30%) και μειώθηκε έναντι του 2017 στο 35%. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας είχαν περισσότερο αυξημένα μερίδια το 2015 έναντι των δύο επομένων ετών. Στασιμότητα στα ποσοστά παρουσιάζουν οι άμεσες πωλήσεις στο 1,1% το 2017 και 2016 από 1% το 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*