Συντάσσεται νέο μοντέλο στο κλάδο υγείας

της Ελενας Ερμείδου

Το δημογραφικό, η βελτίωση επιπέδων υγείας του πληθυσμού, η χρήση της νέας ιατρικής τεχνολογίας,  η οποία όμως αυξάνει τις δαπάνες στην υγεία και η υποβάθμιση της κοινωνικής περίθαλψης, λόγω της μείωσης των δημοσίων δαπανών οδηγεί στην ανάγκη χάραξης νέων πολιτικών υγείας και στην σύνταξη νέου μοντέλου στο κλάδο υγείας. Οι προκλήσεις είναι σημαντικές και πολύπλοκες τόσο ως την κάλυψη των θεραπευτικών μεθόδων όσο και προς τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων.

Διαβάστε:

Ιατροασφαλιστικές συμβάσεις: Παράμετρος στην εξίσωση της υγείας

Το γεγονός ότι το αστρονομικό ποσό των 6 δισεκατομμυρίων περίπου πληρώνεται από τις τσέπες των πολιτών, χωρίς την συνδρομή της ιδιωτικής ασφάλισης για την περίθαλψη της υγείας τους αναδεικνύει την δυναμική της ιδιωτικής ασφάλισης και δημιουργεί νέα δεδομένα για το κλάδο σύμφωνα με την Interamerican. Από την άλλη η πρόοδος της τεχνολογίας στο τομέα της υγείας διογκώνει τις δαπάνες της υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ανοίγοντας το δρόμο για νέες συζητήσεις και επανατοποθέτηση των σχέσεων μεταξύ νοσοκομείων και ιδιωτικών ασφαλιστικών. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η ισορροπία και η εξασφάλισης της βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την αγορά έχει δύο σκέλη: Πρώτον,  την ριζική αναδιάρθρωση, με κύριο γνώμονα την καταπολέμηση της σπατάλης, την ορθή οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Και, δεύτερον, την εφαρμογή σωστής μεθόδου χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας.

Διαβάστε: Υγεία: Ερχονται μηχανισμοί προπληρωμένων συμβολαίων

Η συγκέντρωση στην αγορά παρόχων υγείας δημιουργεί σοβαρούς κλυδωνισμούς στις ασφαλιστικές ωστόσο οι προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά είναι μεγάλες και κρίσιμες. Θα πρέπει δε, στο σημείο αυτό ότι το προφίλ των ασφαλισμένων έχει άρδην αλλάξει. Οι ασφαλισμένοι έχουν πλέον περισσότερες γνώσεις και περισσότερα «εργαλεία» στα χέρια τους.

Δεν θα είναι εύκολο τονίζει η αγορά. Για να υπάρξει σωστός βηματισμός χρειάζεται η συνεισφορά όλων των ενδιαφερομένων μελών, παρόχων υγείας, ασφαλιστικών, της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, insurtech εταιρειών, νεοφυών, πιθανά επιχειρήσεων που εξειδικεύονται σε συναφείς υπηρεσίες. Συμπράξεις, συνεργασίες επίσης με κρατικούς φορείς.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*