ΕΙΑΣ: Καινοτομικό σεμινάριο εφαρμογών επιχειρηματικότητας και marketing στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Ένα καινοτομικό σεμινάριο, με θέμα «Εφαρμογές επιχειρηματικότητας και marketing στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους Τομείς  Επικοινωνίας και  Διοίκησης  Πωλήσεων, τέως Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, Πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα ο Σ. Λευθεριώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E.

Η ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών και των πωλήσεών τους, πολύ περισσότερο σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας και κάμψης της αγοράς, προϋποθέτουν νέες επιχειρηματικές ιδέες και πρωτοβουλίες, καινοτομίες, ευφυή στρατηγική και συστηματική προσήλωση στους στόχους αποτελεσματικών σχεδίων δράσης, ικανών να ισχυροποιούν το positioning και την ανταγωνιστικότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στις πελατειακές αγορές του ενδιαφέροντός τους. Όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου να αξιοποιούνται οι υφιστάμενες ευκαιρίες αγοράς, να αναδεικνύονται νέες και να μετουσιώνονται σε συγκριτικά πλεονεκτήματα και σε υψηλά αποτελέσματα πωλήσεων.

  • Ποιες είναι οι πηγές άντλησης νέων επιχειρηματικών ιδεών;
  • Πώς μετατρέπουμε τη νέα επιχειρηματική ιδέα σε συγκεκριμένη και αποτελεσματική επιχειρηματική πρωτοβουλία;
  • Τι σημαίνει «καινοτομία» στην ασφαλιστική επιχείρηση και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση;
  • Πώς «καλλιεργούμε» τη σκέψη μας, ώστε να είμαστε επιδεκτικοί σε νέες ιδέες και καινοτομίες και πώς τις εφαρμόζουμε στην καθημερινότητα της δουλειάς μας;
  • Πώς η ευφυής στρατηγική, μας καθιστά ανταγωνιστικούς, ως ασφαλιστικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές;
  • Πώς συγκροτούμε ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης, ικανό να εκτοξεύσει την απόδοση της εργασίας μας και τα αποτελέσματα των πωλήσεών μας;
  • Πώς η αξιοποίηση μεθόδων marketing συμβάλει στον πολλαπλασιασμό και στη βιωσιμότητα των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών;

Το 8ωρο σεμινάριο του ΕΙΑΣ προσφέρει πειστικές απαντήσεις στα προαναφερόμενα ερωτήματα, πλούσια και εφαρμοσμένη εμπειρία επιτυχίας, καθώς και άριστες πρακτικές (best practices) με σκοπό τη συγκρότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου κίνησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αλλά και των Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχουν ως εξής:

α. Πηγές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

β. Tο μοντέλο ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας Peter Drucker

γ. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ασφαλιστική επιχείρηση και, πρωτίστως, στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

δ. Τα χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής στρατηγικής Marketing και των αποτελεσματικών σχεδίων δράσης

ε. Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σε οικονομικό περιβάλλον ύφεσης ή στασιμότητας

στ. Νέες ασφαλιστικές ανάγκες και νέες αγορές

ζ. Προσαρμογή επιχειρηματικής πολιτικής και αξιοποίηση ευκαιριών πωλήσεων

η. Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων προσέγγισης πελατών

θ. Επιτυχημένη διαχείριση συναισθηματικών ανισορροπιών ή απογοητεύσεων και επίτευξη υψηλών στόχων πωλήσεων

ι. Το μοντέλο επιτυχίας και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του μέλλοντος

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των θεμάτων του σεμιναρίου, που είναι αναγκαία προκειμένου να αναλυθεί το περιεχόμενό τους κατά τρόπο συστηματικό, έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση της εφαρμοσμένης εμπειρίας και των άριστων πρακτικών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, ευρύτερα στο ασφαλιστικό επιχειρείν και ειδικά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Θα αναλυθούν case studies και θα αναπτυχθούν επιτυχημένες εφαρμογές επιχειρηματικότητας, με αναφορές στην αξιοποίηση του marketing σε αυτές.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ.Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & MARKETING ΣΤΗΝ ΑΣΦ.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*