Υποβλήθηκε η Έκθεση της ΤτΕ για τη Νομισματική Πολιτική 2017-2018

Υποβλήθηκε σήμερα 2 Ιουλίου στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο από την Τράπεζα της Ελλάδος η Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2017-2018, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό της.

Η ΤτΕ αναμένει πως η απόφαση του Eurogroup της 21ης Ιουνίου 2018 θα έχει σημαντική συμβολή τόσο στην ομαλή έξοδο στις αγορές όσο και στη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, καθώς «προβλέπει ενισχυμένη εποπτεία με όρους αιρεσιμότητας, που θα αποτρέψει τον εκτροχιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής και την εγκατάλειψη των μεταρρυθμίσεων». Επιπλέον, η συμφωνία «εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, γεγονός που θα επηρεάσει θετικά τις αγορές και θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας».

Θετικά αποτιμά η ΤτΕ τις εξελίξεις της τελευταίας διετίας σε εξαγωγές, δημόσια οικονομικά και τραπεζικό σύστημα, ενώ προβλέπει μεσοπρόθεσμη επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 2,0% και 2,3% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι «θα στηριχθεί στις επιχειρηματικές επενδύσεις, στις εξαγωγές, αλλά και στην ελαφρά άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης». Η δε απασχόληση αναμένεται «να συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να προβλέπεται ότι το ποσοστό ανεργίας το 2018 θα υποχωρήσει κάτω από 20%».

Ως προκλήσεις και προϋποθέσεις μετάβασης σε ένα βιώσιμο εξωστρεφές πρότυπο ανάπτυξης η ΤτΕ θέτει τα εξής:

  • Υιοθέτηση ενός μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που θα είναι φιλικότερο προς την ανάπτυξη.
  • Βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.
  • Δραστικό περιορισμό του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
  • Επιθετική πολιτική προσέλκυσης στρατηγικών ξένων άμεσων επενδύσεων.

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*