ΕΙΑΣ: Σεμινάριο προσέγγισης επιχειρήσεων και κινήτρων ομαδικών ασφαλίσεων

Σεμινάριο προσέγγισης επιχειρήσεων και κινήτρων ομαδικών ασφαλίσεων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Ιουλίου, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Προσέγγισης Επιχειρήσεων και Κινήτρων Ομαδικών Ασφαλίσεων επισκοπεί και συνοψίζει το εύρος, τα προγράμματα και τα πρωτόκολλα διαδικασιών των σύγχρονων Ομαδικών Ασφαλίσεων, ενώ εστιάζει την προσοχή του στην ανάπτυξη άριστων πρακτικών (best practices) και εφαρμοσμένων μεθόδων αποτελεσματικής προσέγγισης επιχειρήσεων, προς τον σκοπό επίτευξης σημαντικών πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναλύει τα κίνητρα αγοράς των Ομαδικών Ασφαλίσεων, θεσμικά, φορολογικά και αντικειμενικά ως αξιοποιήσιμους «μοχλούς» της ανάπτυξης των πωλήσεών τους.

Τέλος, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προτείνει αποδοτικούς τρόπους αξιοποίησης των Ομαδικών Ασφαλίσεων, προς την κατεύθυνση εισόδου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε ενδιαφέρουσες αγορές πελατών υψηλής ασφαλιστικής συνείδησης, φυσικών προσώπων ή ιδιωτών, δηλαδή σε αγορές πελατών που διαθέτουν ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, γνωρίζουν τα πλεονεκτήματά του και επιθυμούν να τα ενισχύσουν περαιτέρω, δια της αγοράς και άλλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής, Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων του ενδιαφέροντός τους.

Εισηγητές του σεμιναρίου

Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων & Corporate Business του Ομίλου Interamerican. Η εμπειρία του κου Πλωμαρίτη στις Ομαδικές Ασφαλίσεις είναι μεγάλη και σημαντική, ξεκινά  το έτος 1991 και εξελίσσεται διαχρονικά, σε θέσεις αυξημένης ευθύνης των τεχνικών τους τομέων, του τομέως underwriting, της ανάπτυξης προϊόντων ομαδικών ασφαλίσεων, στο marketing αυτών και στις πωλήσεις τους.

Γιάννης Χαβρουζάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Interamerican, Υπεύθυνος των Τομέων Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Θεματολογία

Το 8ωρο σεμινάριο προάγει την τεχνογνωσία σε έναν εκ των πλέον κρίσιμων και στρατηγικών τομέων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, και παρέχει εφαρμοσμένες γνώσεις και εμπειρίες (best practices) αποτελεσματικής προσέγγισης των επιχειρήσεων προς τον σκοπό ανάπτυξης των Ομαδικών Ασφαλίσεων, με «εφαλτήριο» τα πλέον ελκυστικά κίνητρα αγοράς τους. Ενδεικτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

α. Αρχές και χαρακτηριστικά ομαδικών ασφαλίσεων

 • Τύποι και Προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων
 • Αξιολόγηση Κινδύνων Ομαδικών Ασφαλίσεων
 • Πρωτόκολλα διαδικασιών & αποζημιωτική πολιτική
 • Αμφίπλευρα οφέλη Ομαδικών Ασφαλίσεων, υπέρ του εργαζομένου και υπέρ του εργοδότη 

β. Μέθοδοι προσέγγισης επιχειρήσεων & τεχνικές συμβουλευτικών πωλήσεων

 • Αναζήτηση και εξεύρεση επιχειρησιακών πελατών
 • Προετοιμασία προσέγγισης επιχειρησιακών πελατών
 • Μέθοδοι προσέγγισης επιχειρησιακών πελατών
 • Ελκυστικότητα πλαισίου προκαταρτικής ενημέρωσης
 • Τεκμηριωμένη παρουσίαση πρότασης ομαδικών ασφαλίσεων και οικονομικής προσφοράς
 • Η τεχνική της διαπραγμάτευσης
 • Αποδοτική παράδοση και ανάλυση ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Aftersales service and relationship management
 • Cross Selling και Up Selling
 • Η έννοια της υψηλής ασφαλιστικής συνείδησης

γ. Φορολογικά Κίνητρα Αγοράς Ομαδικών Ασφαλίσεων

 • Νομικό Πλαίσιο 4172/2013, φορολογία εισοδήματος και ερμηνεία
 • Εξέταση Διοικητικών Αποφάσεων και Διευκρινιστικών Εγκυκλίων
 • Πρακτικά Παραδείγματα προκύπτοντος οφέλους υπέρ του εργαζομένου
 • Πρακτικά παραδείγματα προκύπτοντος οφέλους υπέρ του εργοδότη
 • Φορολογία Ασφαλίστρου εργαζομένου και εργοδότη
 • Φορολογία Ασφαλίσματος εργαζομένου και εργοδότη
 • Επισκόπηση φορολογικών πλεονεκτημάτων Ομαδικών Ασφαλίσεων

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΚΙΝΗΤΡΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*