Αναδιαρθρώνεται η AIG: Τι σημαίνει για τους ασφαλισμένους

της Ελενας Ερμείδου

Σχέδια αναδιάρθρωσης ετοιμάζεται να υλοποιήσει η AIG Europe λόγω της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Brexit) με στόχο να μπορεί να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους της σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις σε όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένου και την Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό θα μεταφέρει τις εργασίες του Ηνωμένου Βασιλείου σε νέα ασφαλιστική, φέρουσα το όνομα, American International Group UK Limited (AIG, UK) και τις Ευρωπαϊκές εργασίες στην AIG Europe SA του Λουξεμβούργου. Και οι δύο εταιρείες θα ανήκουν στον Ομιλο AIG.

Σύμφωνα με την AIG τα συμφέροντα των ασφαλισμένων προστατεύονται από διαδικασίες που περιλαμβάνουν: τον διορισμό εμπειρογνώμονα ο οποίος θα συντάξει σχετική έκθεση και θα υποβάλλει στα σχετικά δικαστήρια για το ενδεχόμενο πιθανών επιπτώσεων, από συνομιλίες και διαβουλεύσεις με την Αρχή Προληπτικής Εποπτείας (PRA), την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) και την Αρχή και την Εποπτική Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης (CAA), όλες Ρυθμιστικές Κανονιστικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, από διαδικασίες που υποστηρίζουν την δυνατότητα των ενδιαφερομένων μερών να προβάλλουν αντιρρήσεις είτε προς την AIG είτε προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η αναδιάρθρωση δεν θα επηρεάσει τις καλύψεις των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, επίσης δεν θα αλλάξουν προς τους ασφαλισμένους οι υποχρεώσεις της AIG Europe Limited. Οι υποχρεώσεις των ασφαλιστηρίων έναντι των ασφαλισμένων  που μεταφέρονται στην AEL δεν θα μεταβληθούν.

Περισσότερες πληροφορίες: www.aig.com/brexit

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*