Ιατροασφαλιστικές συμβάσεις: Παράμετρος στην εξίσωση της υγείας

της Ελενας Ερμείδου

Δισεπίλυτα παραμένουν τα προβλήματα στο κλάδο της υγείας. Ναι, μεν οι ασφαλιστικές εισάγουν νέα προγράμματα υγείας, όπως πρόσφατα η Interlife, η Εθνική Ασφαλιστική, η ΝΝ; συνάπτουν συμβάσεις bancassurance, όπως η Eurolife με την Eurobank; λειτουργούν καθετοποιημένα, όπως η Interamerican με ιδιόκτητες υπηρεσίες υγείας, ωστόσο τίποτα δεν έχει γίνει με τον έλεγχο του κόστους στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην δαπάνη της υγείας μέσω των ιατροασφαλιστικών συμβάσεων.

Η φράση με  έννοιες όπως αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα υπάρχει σε κείμενα, δεν συναντάται όμως στην πράξη σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για την υγεία. Ελέγχεται το σύνολο της δαπάνης όχι όμως το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών, κατ’ ουσίαν όμως τα χρήματα δεν ακολουθούν τον ασθενή.

Οι ιατροφαρμακευτικές συμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο ελέγχου του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας ,εφόσον οι παρακάτω βασικές παράμετροι συνυπάρχουν:

– Κατάλληλοι διατύπωση ιατροφαρμακευτικής σύμβασης

– Διαφάνεια, σταθερότητα και επάρκεια των τιμών υγειονομικής περίθαλψης για να αποφεύγονται παραβιάσεις δικαιωμάτων ασθενών

– Σχεδιασμός ασφαλιστικών συμβάσεων σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιατροοικονομικά δεδομένα και με στόχο την αποτελεματικότητα και αποδοτικότητα της δαπάνης προς όφελος του ασφαλισμένου του προμηθευτή παρόχου.

– Οικονομική και ηθική αξιολόγηση της εκτέλεσης των ιατροασφαλιστικών συμβάσεων από ανεξάρτητες αρχές.

– Δημοσίευση ετησίων απολογισμών ποιότητας – αποδοτικότητας της εκτέλεσης ιατροασφαλιστικών συμβάσεων από εμπλεκόμενους παρόχους και ασφαλιστές.

Αν και πάλι η Eurostat και ο ΟΟΣΑ μελετά τις δαπάνες και όχι το κόστος, βάσει αυτών των στοιχείων οι δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά από το 2009 και μετά. Η δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά -42.5% από το 2010 ως το 2016. Σήμερα το 59% των δαπανών για την υγεία χρηματοδοτούνται από το δημόσιο ενώ οι άμεσες δαπάνες από τους ασθενείς (35%) είναι υπερδιπλάσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η συγκυρία και λόγω της οικονομικής κρίσης καθώς και την προσαρμογή ασφάλισης στο τομέα της υγείας σε επίπεδο καλύψεων και σε τιμολόγηση όπως αναφέρει η  Eurolife αλλά και το έλεγχο του κόστους όπως ειπώθηκε στο συνέδριο του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*