Στρατηγική συνεργασία Eurobank-Eurolife ERB στην ασφάλιση Υγείας

Μία μεγάλη τράπεζα όπως η Eurobank και μία μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία όπως η Eurolife ERB ενώνουν τις δυνάμεις τους και στον τομέα των ασφαλίσεων υγείας.

Σημαντικό πλεονέκτημα της συνεργασίας των δύο εταιρειών είναι ο κοινός, ισχυρός μέτοχος, η FAIRFAX, που έχει μεγάλη παράδοση και διεθνή εμπειρία στις υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης και σταθερό, επενδυτικό σχεδιασμό στην Ελλάδα.

Eurobank και Eurolife ERB θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο δημόσιο πυλώνα υγείας. Στόχος είναι να καλύψουν με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και με προσιτό κόστος, τις ανάγκες ασφάλισης, περίθαλψης και πρόληψης για τη μέση ελληνική οικογένεια, ακολουθώντας τα υψηλά standards λειτουργίας που επιβάλλει το Solvency II, το νέο πανευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ οι δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά από το 2009 και μετά. Η δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε κατά -42.5% από το 2010 ως το 2016. Σήμερα το 59% των δαπανών για την υγεία χρηματοδοτούνται από το δημόσιο ενώ οι άμεσες δαπάνες από τους ασθενείς (35%) είναι υπερδιπλάσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι δημογραφικές εξελίξεις και η τεχνολογική πρόοδος αλλάζουν δραστικά την ασφάλιση, δημιουργώντας προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η δυσμενής συγκυρία – λόγω της πολυετούς κρίσης – επιβάλλει προσαρμογή των υπηρεσιών ασφάλισης στο χώρο της υγείας, τόσο σε επίπεδο καλύψεων όσο και σε τιμολόγηση.

(Δεν μπορούν να διατίθενται προϊόντα που είχαν σχεδιαστεί το 2008 ή και νωρίτερα, προσφέροντας πλήθος καλύψεων μεν, αλλά απρόσιτα για το μέσο καταναλωτή, τη μέση ελληνική οικογένεια.)

  • Στις νέες αυτές ανάγκες, απαντά η στρατηγική συνεργασία Eurobank – Eurolife ERB, με το σχεδιασμό και την προώθηση σύγχρονων λύσεων και ασφαλιστικών προϊόντων που παρέχουν κύριες καλύψεις με προσιτά ασφάλιστρα για τη μέση οικογένεια (value for money προγράμματα) με ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα στην ασφάλιση των παιδιών.
  • Στο πλαίσιο της στρατηγική αυτής, η σειρά των ασφαλιστικών προγραμμάτων «εξασφαλίζω» επεκτείνεται με το νοσοκομειακό πρόγραμμα «εξασφαλίζω πρόληψη και περίθαλψη» σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωκλινικής.
  • Το νέο πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή κάλυψη για μία τετραμελή οικογένεια, με το ίδιο κόστος που τα παραδοσιακά προγράμματα παρείχαν σε έναν ενήλικα.
  • Το πρόγραμμα «εξασφαλίζω πρόληψη» απευθύνεται σε οικογένειες που αναζητούν μόνο πρωτοβάθμια κάλυψη, η οποία μπορεί να καλύψει μία 6μελή οικογένεια με μόλις 99 ευρώ.
  • Σήμερα, περισσότεροι από 121.500 πελάτες της Eurobank, μέσω των υπηρεσιών Bancassurance εμπιστεύονται την Eurolife ERB (Capital Accumulation products) για την αξιοποίηση ενός κεφαλαίου που θα καλύψει τις μελλοντικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών τους. Σκοπός της συνεργασίας των δύο εταιρειών είναι να επαναλάβουν αυτό το εγχείρημα και στο χώρο της υγείας.
  • Η νέα σειρά προγραμμάτων υγείας «εξασφαλίζω» προστίθεται στην πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω του δικτύου της Eurobank για τους πελάτες της. Είναι ενδεικτικό ότι, σήμερα, 307.000 πελάτες της Eurobank έχουν τουλάχιστον ένα προϊόν της Eurolife ERB.

Στοιχεία Eurolife ERB

 

  • Ίδια κεφάλαια Group –IFRS 

651 εκατ. ευρώ

  • Αποζημιώσεις 

(ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών και πληρωμές εγγυημένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής σε Ελλάδα και Ρουμανία)

252 εκατ. ευρώ

  • 540.000 πελάτες

(Ελλάδα και Ρουμανία)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*