ΕΙΑΣ, στελέχη, meeting, αποτελέσματα

Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις απώλειας ακαθάριστων κερδών και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο, με θέμα «Ασφαλίσεις απώλειας ακαθάριστων κερδών και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων», θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) τη Δευτέρα 25 και την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 16:00-19:20.

Το θέμα του 8ωρου σεμιναρίου και η ανάλυσή του εμπεριέχουν πραγματικά επίκαιρα χαρακτηριστικά, αφού αναπτύσσονται σε μια περίοδο της οικονομίας μας κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις πλήττονται από κινδύνους που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά πεδία εφαρμογής των ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των μοντέλων αξιολόγησής τους. Το σεμινάριο αξιοποιεί, προς αυτόν τον σκοπό, τα πλέον σύγχρονα ασφαλιστικά, λογιστικά και σφαιρικότερα οικονομικά «εργαλεία», προκειμένου να παρουσιάσει τις ασφαλίσεις απώλειας ακαθάριστων κερδών και διακοπής εργασιών επιχειρήσεων κατά τρόπο πολύπλευρο και τεκμηριωμένο, έως ολιστικό.

Η επικαιρότητα αλλά και η χρηστικότητα του σεμιναρίου είναι πρόδηλες, αφού κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης τα μείζονα προβλήματα της απώλειας ακαθάριστων κερδών και της διακοπής εργασιών επιχειρήσεων ευρίσκονται πραγματικά ante portas και απασχολούν ολοένα και περισσότερο το ελληνικό επιχειρείν. Εξού και τα προτεινόμενα σύγχρονα εργαλεία ασφάλισης αποδεικνύονται πραγματικά αναγκαία και ανασταλτικά σημαντικών κινδύνων που απειλούν τις επιχειρήσεις και πολλές από τις κρίσιμες λειτουργίες τους.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο οικονομολόγος Παναγιώτης Στρατής, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ειδικός εμπειρογνώμων και μέτοχος του εξειδικευμένου γραφείου PASCAL & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Cunningham Lindsey. O κ. Στρατής διαθέτει μεγάλη εμπειρία, ως ελεγκτής πραγματογνώμων έρευνας συνθηκών συμβάντων και εκτιμήσεων ζημιών κινδύνων ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και συγγραφέας των βιβλίων εξειδικευμένου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών» και «Απώλεια Ακαθαρίστων Κερδών».

Η ύλη του σεμιναρίου συνοψίζεται στα εξής θέματα:

α. Συνοπτική Εισαγωγή στις Έννοιες της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

β. Αντικείμενο Ασφάλισης Απώλειας Ακαθαρίστων Κερδών

γ. Εκτίμηση Ασφαλιστικού Ποσού

δ. Εκτίμηση Μέγιστης Περιόδου Αποζημίωσης

ε. Εκτίμηση PML (Probable Maximum Loss)

στ. Προβλήματα που ανακύπτουν κατά την Ανάληψη του Κινδύνου και Εκτίμηση της Ζημιάς

ζ. Διαδικασία Ασφάλισης, Ενδεικτικά Παραδείγματα

η. Στοιχεία Εκτίμησης Αποζημιώσεων

θ. Εκκαθάριση Ζημιών, Ενδεικτικά Παραδείγματα

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των σημαντικών δυνατοτήτων πωλήσεών τους.

Το σεμινάριο αποσκοπεί:

α. Στον προσδιορισμό των εννοιών και των πεδίων εφαρμογής της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων.

β. Στη σαφή περιγραφή των αντικειμένων τους.

γ. Στην πρόταση επαρκών ασφαλιστικών μοντέλων αξιολόγησης και ένταξης των προαναφερόμενων κινδύνων.

δ. Στην ανάπτυξη αποδοτικών εργαλείων εκτίμησης και άμβλυνσης των επιπτώσεων εκ της επέλευσής τους.

ε. Στη συγκροτημένη περιγραφή των εμφανιζόμενων ασφαλιστικών ευκαιριών και του τρόπου αξιοποίησής τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο 2018_ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*