ΕΙΑΣ: Επαγγελματική Κατάρτιση Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου

Ένα ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου, διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) τη Δευτέρα 18, την Τρίτη 19, τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Ιουνίου, 15:00-20:00.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Σκοπός του, η παροχή σύγχρονης, άρτιας, εφαρμοσμένης, επιστημονικής και συστηματικής επαγγελματικής τεχνογνωσίας Πραγματογνωμοσύνης, Εκτίμησης και Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου σε στελέχη που ήδη ασκούν σχετικά εργασιακά καθήκοντα και επιθυμούν να προάγουν την απόδοση της εργασίας τους ακόμη πιο πολύ.

Επίσης, το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει αυτήν την επαγγελματική τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας και σε στελέχη του ευρύτερου Τομέα Γενικών Ασφαλίσεων, του Κλάδου Αυτοκινήτου και των ενδιαφερομένων να απασχοληθούν στους τομείς Πραγματογνωμοσύνης, Εκτίμησης και Διακανονισμού Ζημιών Αυτοκινήτου, με προφανή οφέλη στην επαγγελματική προοπτική, στην ευελιξία απασχόλησης και στην απόδοση της εργασίας τους.

Πέραν του προαναφερόμενου οφέλους της πιστοποίησης και της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού προγράμματος αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο προόδου των αποφοίτων του στην αγορά, ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους, εξειδίκευσής τους στο θεματικό αντικείμενο και διαμόρφωσης ανταγωνιστικών όρων περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξής τους.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του προγράμματος έχουν ως εξής:

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ –  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1o μέρος 

 • Η νομοθεσία ασφάλισης αστικής  ευθύνης αυτοκινήτων
 • Οι συμπληρωματικές καλύψεις
 • Οι περιορισμοί της ευθύνης του Ε.Κ. σύμφωνα με τον ν. 4092/2012
 • Επανεισπράξεις Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων
 • Η ασφαλιστική απάτη στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
 • Οι διατυπώσεις  απόκτησης της  ιδιότητας του Πραγματογνώμονα
 • Οι ευθύνες του Πραγματογνώμονα
 • Η αποδεικτική δύναμη της πραγματογνωμοσύνης
 • Πράσινη Κάρτα 

2o μέρος

 • Βασικές Αρχές κλάδου Αυτοκινήτων
 • Κανόνες σωστής Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Τρόποι λειτουργίας Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Πραγματογνώμονα
 • Ικανότητα διενέργειας Πραγματογνωμοσύνης
 • Πραγματογνωμοσύνη από την πλευρά του Underwriter
 • Επικοινωνία κατά τη διαπραγμάτευση
 • Φιλικός Διακανονισμός
 • Διαχείριση & διακανονισμός φακέλου Ζημιάς
 • Προβλήματα Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ –  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Ο ρόλος του Πραγματογνώμονα
 • Βασικές αρχές επισκευής (φανοποιΐας – βαφής)
 • Εκτίμηση ζημίας
 • Προ-ασφαλιστικός έλεγχος
 • Επιστημονική αποκάλυψη απάτης
 • Οδική ασφάλεια
 • Κανονισμός ADR
 • Μέθη & τοξικές ουσίες στην οδήγηση
 • Δοκιμές σύγκρουσης (Crash Tests)
 • Επιστημονική διερεύνηση του ατυχήματος
 • Φωτεινή σηματοδότηση – Κόμβοι
 • Ταχογράφος οχημάτων
 • Ψηφιακή αναπαράσταση ατυχήματος

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 150 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LOSS ASSESSMENT & CLAIMS ADJUSTMENT.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*