Γρηγόρης Λαζαράκος, Δικηγόρος: Οι προκλήσεις που φέρνει το GDPR στις ασφαλιστικές

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής «Σ.Π.Α.Τ.Ε» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Νέοι Κανόνες και Οδηγίες για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση» στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αίθουσα « Athens View» την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στις 16:00 μ.μ.

Η δήλωση του κ. Γρηγόρη Λαζαράκου, Δ.Ν., Δικηγόρος, τέως αν. μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας για την προστασία δεδομένων (CEPE L PS) σε ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες στο European Privacy Seal (EuroPriSe): 

Θα έλεγα ότι η εισήγησή μου θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στην τριπλή πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις και οπωσδήποτε και τα ασφαλιστικά πρακτορεία:

1)      Η πρώτη πρόκληση αφορά στις –πολλές- ασάφειες του νέου δικαίου των προσωπικών δεδομένων, που προκύπτουν στην ασφαλιστική πράξη και δικαίως προβληματίζουν τους ασφαλιστικούς πράκτορες, ιδίως δε τη σχέση τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

2)      Η δεύτερη πρόκληση αφορά στο γεγονός ότι ελάχιστες επιχειρήσεις γνωρίζουν πραγματικά που βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και επεξεργάζονται, που ξεκινά και που τελειώνει η ευθύνη και οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού πράκτορα.

3)      Η τρίτη πρόκληση αφορά στη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά πρακτορεία να βρουν στην αγορά εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα τους βοηθήσουν α) πρώτον,  να ενσωματώσουν τις –νομικές και τεχνικές- απαιτήσεις του Κανονισμού στην καθημερινή πρακτική της επιχείρησής τους, β) δεύτερον, όπου χρειάζεται, να αναθεωρήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και τέλος, γ) τρίτον, να προβούν στη λήψη μέτρων τεκμηρίωσης της δικής τους συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*