ΕΙΑΣ, σεμινάριο, ασφαλίσεις

ΕΙΑΣ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλίσεων αστικής ευθύνης & αξιολόγησης κινδύνων ευθύνης

Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων αστικής ευθύνης και αξιολόγησης κινδύνων ευθύνης θα πραγματοποιηθεί από το ΕΙΑΣ την Τρίτη 12, την Πέμπτη 14, την Τρίτη 19, την Πέμπτη 21, την Τρίτη 26 και την Πέμπτη 28 Ιουνίου, 16:00-19:20.

Εκπαιδευτική υπεύθυνη και εισηγήτρια του προγράμματος είναι η Ευαγγελία Αθανασίου, διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών της INTERASCO ΑΕΓΑ, ενώ διδάσκουν και άλλα κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.

Το 24 ωρών πρόγραμμα οδηγεί τους αποφοίτους του στην ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE & RISK ASSESSMENT, ενώ προσφέρει συστηματική και απολύτως χρηστική τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό και συμβάλλει στην κατανόηση και στις δυνατότητες επιχειρησιακής αξιοποίησης του συνολικού φάσματος ανάπτυξης εργασιών ασφαλίσεων αστικής ευθύνης.

Αυτό το επιδιώκει δια της διεξοδικής περιγραφής, αναλυτικής παρουσίασης και εύληπτης αναφοράς τόσο των γενικών όσο και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των εξής θεματικών ενοτήτων:

 

Α. Οργανωτικό και Νομοθετικό πλαίσιο Αστικής Ευθύνης

α.1 Η αγορά Αστικής Ευθύνης στην Ελλάδα και Διεθνώς: Μεγέθη, Τάσεις, Προοπτικές

α.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Υποχρεώσεων Αστικής Ευθύνης: Οδηγίες και προσαρμογή στην Εθνική Νομοθεσία

α.3 Απορρέουσες Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης: Υποχρεώσεις Αστικής Ευθύνης Φυσικών και Νομικών Προσώπων

 

Β. Τομείς και Κλάδοι Άσκησης Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

β.1 Γενική Αστική Ευθύνη

β.2 Ευθύνη Εργοδότη

β.3 Επαγγελματική Ευθύνη

β.4 Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

β.5 Ασφάλιση Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων

β.6 Αστική Ευθύνη Προϊόντος

β.7 Περιβαλλοντική Ευθύνη

β.8 Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης ειδικού ενδιαφέροντος

 

Γ. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών Αστικής Ευθύνης

γ.1 Οφέλη υπέρ των Πελατών

γ.2 Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

γ.3 Η Αστική Ευθύνη στη «γλώσσα» του καταναλωτικού κοινού

 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 150 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE_2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*