ΕΙΑΣ, απόφοιτος, μαυροπίνακας, πιστοποίηση

Ακαδημαϊκή συνεργασία ΕΙΑΣ – ΠΑΠΕΙ στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

Εξαιρετικά σημαντική είναι η νέα ακαδημαϊκή συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, αυτή τη φορά με το Εργαστήριο Στρατηγικής Διοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  η οποία εκφράζεται στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.

To εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης, διάρκειας 40 εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας ψηφιακής μάθησης, οδηγεί τους αποφοίτους του σε Βεβαίωση Σπουδών Certificate of Study in Sales Management and Sales Force Management και, ακολούθως, σε Diploma in Sales Management and Sales Force Management.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Γιάννης Πολλάλης, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης και Ηγεσίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Επισκέπτης Καθηγητής του Syracuse University της Νέας Υόρκης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Στρατηγικής Διοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που ασκούν καθήκοντα Management (Agency Managers, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων, κ.ά.), καθώς και σε ενδιαφερομένους να εμπλουτίσουν τις παραστάσεις τους στη Διοίκηση Πωλήσεων και  Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξέχοντα μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και επίλεκτοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, διαθέτοντες υψηλή εξειδίκευση στη Διοίκηση Πωλήσεων, στην Ψυχολογία και στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης έχουν ως εξής:

α. Νέο Οικονομικό και Θεσμικό Περιβάλλον, Περιβάλλον Αγοράς και Απορρέουσες Ευκαιρίες Πωλήσεων

β. Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Πωλήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων

γ. Προσέλκυση, Αξιολόγηση, Επιλογή  & Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

δ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ε. Οργάνωση «Δυνάμεων» Σύγχρονων Τομέων και Ασφαλιστικών Γραφείων Πωλήσεων

στ. Ηγεσία και η «Τέχνη» της Διεύθυνσης

ζ.  Εποπτεία Επίτευξης & Υπέρβασης Στόχων Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

η. Καινοτομική Στρατηγική και Τακτική Ανάπτυξης Πωλήσεων

θ. Νέες Τεχνολογίες Διοίκησης & Ανάπτυξης Πωλήσεων

ι. Business Plan Project

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα στον ιστότοπο του ΕΙΑΣ (www.eias.gr) και στον παρακάτω σύνδεσμο, ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου (τηλ.: 210 9219660 & 210 9219684, e-mail: eiasinfo@eias.gr).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*