ΕΙΑΣ, στελέχη, meeting, αποτελέσματα

Ακαδημαϊκή συνεργασία ΕΙΑΣ – ΠΑΠΕΙ στη Μετεκπαίδευση Διοίκησης Πωλήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

Η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία εκφράζεται στο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων, κομίζει εξαιρετικά σύγχρονα «εφόδια» διοίκησης, στηριζόμενα στη διεθνή θεωρία και βιβλιογραφία Management, πρωτίστως δε στις αποδεδειγμένα επιτυχείς και αποτελεσματικές πρακτικές Sales Management και Sales Force Management.

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης έχει διάρκεια 40 εκπαιδευτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκπαιδευτικής ενότητας e-learning. Θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΕΙΑΣ και, κατόπιν ανακοίνωσης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς κάθε Τετάρτη, 15:00-19:10, από την Τετάρτη 6 Ιουνίου έως την Τετάρτη 11 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών τα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων (Δίκτυα Agency, Πρακτορειακά και Μεσιτικά Δίκτυα Πωλήσεων) αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, νέες απαιτήσεις και σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν, ολοένα και πιο πολύ, το περιβάλλον τους, την οργανωτική τους δομή, τις λειτουργίες και την απόδοσή τους.

Η Διοίκηση των ανθρώπινων ή φυσικών Δικτύων Πωλήσεων καθίσταται έτσι ακόμη πιο απαιτητική και περίπλοκη, ενώ οι επικεφαλής (Διευθυντές και Επιθεωρητές Πωλήσεων, Agency και Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις:

  • να εγγυηθούν την επίτευξη των στόχων που αναλαμβάνουν.
  • να αναπτύσσουν και να προσελκύουν αξιόλογα νέα στελέχη πωλήσεων, υψηλής απόδοσης.
  • να συγκροτούν και να διοικούν Sales Teams υψηλών προσόντων ποιότητας και παραγωγικότητας.
  • να εγγυώνται την επίτευξη υψηλών ποιοτικών δεικτών απόδοσης, όπως υψηλής διατηρησιμότητας και ανανεωσιμότητας εργασιών, επικερδούς Product Μix, κ.ο.κ.

Το εν λόγω Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Διοίκηση Πωλήσεων και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων αναλύει τις προαναφερόμενες αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και τις επιδράσεις τους στα ανθρώπινα ή φυσικά Δίκτυα Πωλήσεων, ενώ προτείνει τεκμηριωμένους και εμπεριστατωμένους τρόπους αποτελεσματικής ανάπτυξης και διοίκησής τους, αλλά και ανάπτυξης και διοίκησης των πόρων τους, των λειτουργιών και των εργασιών τους.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος έχουν ως εξής:

α. Νέο Οικονομικό και Θεσμικό Περιβάλλον, Περιβάλλον Αγοράς και Απορρέουσες Ευκαιρίες Πωλήσεων

β. Στοχοθεσία και Προγραμματισμός Πωλήσεων & Ανθρωπίνων Πόρων

γ. Προσέλκυση, Αξιολόγηση, Επιλογή  & Καθοδήγηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

δ. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

ε. Οργάνωση «Δυνάμεων» Σύγχρονων Ασφαλιστικών Γραφείων Πωλήσεων

στ. Ηγεσία και η «Τέχνη» της Διεύθυνσης

ζ.  Εποπτεία Επίτευξης & Υπέρβασης Στόχων Πωλήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων

η. Καινοτομική Στρατηγική και Τακτική Ανάπτυξης Πωλήσεων

θ. Θέματα Ειδικού Ενδιαφέροντος

·  Αξιοποίηση Social Media

·  Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

·  Financial Planning Management

ι. Business Plan Project

Οι προαναφερόμενες ενότητες εμπεριέχουν πλούτο δεδομένων, στατιστικών μεγεθών διεθνούς και ελληνικής τεχνογνωσίας, workshops και case studies, ενώ η ανάπτυξή τους θα εξελίσσεται κατά τρόπο διαδραστικό και συμμετοχικό.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 340 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο 2018_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ_ΕΙΑΣ & ΠΑΠΕΙ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*