EIAΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Έργων Τέχνης

Η Χώρα μας διαθέτει τεράστιο πολιτιστικό «κεφάλαιο»,  το οποίο αξιοποιείται πολυσχιδώς, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια των θερινών και προ των φθινοπωρινών μηνών, σε συνδυασμό μάλιστα με τον πολλαπλασιασμό του τουριστικού «ρεύματος»  των τελευταίων ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτιστική ζωή διανθίζεται με εκδηλώσεις πολύμορφων δραστηριοτήτων. Στις  ηλεκτρονικές σελίδες, στην τηλεόραση, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στον τύπο, ακόμα και στο δρόμο, προβάλλονται συναυλίες, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εμπορικές ή εικαστικές εκθέσεις, συνέδρια ποικίλου περιεχομένου, καλλιτεχνικά φεστιβάλ, δρώμενα και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τους, μεταξύ άλλων, την επίτευξη εσόδων και κέρδους. Η ενδεχόμενη ακύρωση αυτών των εκδηλώσεων σημαίνει σημαντική οικονομική ζημιά για τους διοργανωτές τους, αφού είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τις συμφωνίες με προσκεκλημένους καλλιτέχνες, τη μεταφορά εξοπλισμού ή εκθεμάτων, καθώς και την επιλογή και ενοικίαση των εγκαταστάσεων υλοποίησής τους, είτε πρόκειται περί καλλιτεχνικών εκδηλώσεων είτε πρόκειται περί εμπορικών ή βιομηχανικών εκθέσεων, είτε πρόκειται περί επιστημονικών ή άλλων συνεδρίων.

Η ασφαλιστική «ύλη» που σχετίζεται με αυτές τις εκδηλώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσα, οικονομικά πολύ μεγάλη, αξιοσημείωτη και πολύπλευρη.

Έτσι, το σχετικό ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, των στελεχών τους και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι αντιστοίχως μεγάλο και επίκαιρο.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Εκθέσεων και Έργων Τέχνης,διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτό το ενδιαφέρον και να προσφέρει κατάλληλη ασφαλιστική τεχνογνωσία, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των εργασιών της ασφαλιστικής αγοράς μας σε αυτές τις πολύ σημαντικές περιοχές της δραστηριότητάς μας.

 

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 

Α. Ασφαλίσεις Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων

 

 • Ορισμοί και πεδία Ασφαλιστικής Δραστηριότητας
 • Η «εικόνα» της αγοράς, μεγέθη και προοπτικές
 • Τύποι Ασφαλίσεων και ασφαλιστέα «ύλη»
 • Αστική ευθύνη διοργανωτών
 • Ασφαλιστήριο ακύρωσης Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων
 • Παρεχόμενες καλύψεις
 • Ασφαλιζόμενα κεφάλαια
 • Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων, Underwriting
 • Παράγοντες Τιμολόγησης
 • Διαδικασία Έκδοσης Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Ανάλυση Όρων
 • Εξαιρέσεις
 • Λοιπά Ασφαλιστικά προϊόντα  και προγράμματα κάλυψης Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων
 • Ανάλυση Περιπτώσεων και Αποζημιωτική Διαδικασία.

 

 

Β. Ασφαλίσεις Έργων Τέχνης

 

 • Συνήθεις τύποι συμβολαίων ασφάλισης έργων τέχνης
 • Βασικές προϋποθέσεις ανάληψης κινδύνου έργων τέχνης
 • Η εκτίμηση της ασφαλιστικής αξίας (συμφωνία αξιών, αναπροσαρμογή αξιών κλπ)
 • Προασφαλιστικός έλεγχος κινδύνου και εκτίμηση
 • Ενδεικτικές περιπτώσεις ζημιών και ο χειρισμός τους
 • Ζητήματα αυθεντικότητας έργων τέχνης
 • Το αντικείμενο ασφάλισης: Σύγχρονη Τέχνη έως Εκθέματα Θεματικού Επαγγελματικού Μουσείου
 • Χώροι ενδιαφέροντος παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών: Ιδιωτικές συλλογές, Πινακοθήκες και Γλυπτοθήκες, Μουσεία (Ιδιωτικά, Δημόσια και Δημοτικά),  Καλλιτέχνες (ντεπό και εργαστήρια), Εταιρικές Συλλογές
 • Δημόσιοι χώροι, Γκαλερί, Αντικερί, Εργαστήρια καλλιτεχνών.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόλογη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Έργων Τέχνης, Εκθέσεων και Συνεδρίων.

β. Διοικητικά Στελέχη των Ασφαλιστικών Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Πυρός, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη διαθέσιμη τεχνογνωσία τους, να εμβαθύνουν και να εξειδικευτούν στις Ασφαλίσεις Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Έργων Τέχνης, Εκθέσεων και Συνεδρίων.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην Αγορά των Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Έργων Τέχνης, Εκθέσεων και Συνεδρίων ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας και επιχειρηματολογίας.

δ.  Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους επί του εν λόγω θεματικού τομέως.

ε. Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Έργων Τέχνης, Εκθέσεων και Συνεδρίων.

στ.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

ζ. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Εταιρειών διοργάνωσης καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων.

η. Ιδιοκτήτες Συλλογών Έργων Τέχνης και Στελέχη Οργανισμών εικαστικού ενδιαφέροντος (Μουσείων, γκαλερί, αντικερί, ….).

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Στάθης Γκόργκας, Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Κλάδων της Ασφαλιστικής Εταιρείας Prime Insurance, διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στις Aσφαλιστικές Eταιρείες από τον Όμιλο INTERAMERICAN, κατ’ αρχάς ως underwriter το έτος 2000 και στη συνέχεια  ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός. Από το έτος 2008 έως σήμερα εργάζεται στην Ασφαλιστική Εταιρεία PRIME INSURANCE κατέχοντας διευθυντικές θέσεις στο underwriting και τις αποζημιώσεις όλων των Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και στις Αντασφάλειες.

Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΕΙΑΣ, Swiss Re, Scor Re, Eurapco κ.λπ.) ενώ είναι εισηγητής πλειάδας  επιμορφωτικών κλαδικών σεμιναρίων απευθυνόμενων σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Η κα Εργίνα Ξυδούς, Πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου Σπουδών της Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Από το έτος 1997 έως το έτος 2001 εργάσθηκε στην Ασφαλιστική ΕταιρείαNordstern Colonia Hellas όπου, με την καθοδήγηση της Nordstern Art  Κολωνίας, συνέβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση του πρώτου συστηματικού κλάδου Ασφαλίσεων Έργων Τέχνης, μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιρειών της χώρας μας. Από το έτος 2001 εργάζεται ως Εκτιμήτρια και Σύμβουλος Έργων Τέχνης. Συνεργάζεται με Ασφαλιστικές Εταιρείες και Γραφεία Πραγματογνωμόνων σε θέματα αξιολόγησης, εκτίμησης, και ασφάλισης έργων τέχνης. Είναι μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και Πραγματογνώμων του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς. Από το έτος 2009 είναι μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Πραγματογνωμόνων της Αγγλίας (RICS) καθώς και μέλος του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου Arts & Antiques του RICS.  Είναι εισηγήτρια του ΕΙΑΣ σε θέματα Ασφάλισης & Ζημιών Έργων Τέχνης και υπήρξε μεταξύ άλλων εισηγήτρια του ετήσιου κύκλου ασφαλιστικών σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας.  Είναι Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης.

 

Κόστος Συμμετοχής

 

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

 

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

 

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*