Η METRO συνεργάζεται με την INTERAMERICAN για την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της

Στην ένταξη του συνόλου των εργαζομένων της στο πρόγραμμα ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης της INTERAMERICAN. προχώρησε από την 1η Μαΐου 2018 η METRO ΑΕΒΕ. Η ασφάλιση αφορά εργαζομένους πλήρους ή μερικής απασχόλησης και περιλαμβάνει καλύψεις ζωής, μερικής και ολικής ανικανότητας από ατύχημα, υγείας (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των ίδιων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται μια κίνηση με σημειολογικό αλλά και ουσιαστικό νόημα, δεδομένου ότι πλέον όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα απολαμβάνουν ένα προνόμιο ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτητας για την ποιότητα της ζωής τους, όπως είναι η δωρεάν ένταξή τους στο πρόγραμμα ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης.

Η METRO AEBΕ τονίζει ότι επέλεξε να συνεργαστεί με την INTERAMERICAN με γνώμονα την αξιοπιστία και μακρόχρονη εμπειρία της στις ομαδικές ασφαλίσεις, έχοντας πάντοτε ως σημείο αναφοράς την εγγυημένη ασφάλεια των εργαζομένων της και των οικογενειών τους. Η εταιρεία παρέχει, παράλληλα, τη δυνατότητα ασφάλισης και των μελών της οικογένειάς τους με χαμηλό μηνιαίο αντίτιμο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*