νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Σύντμηση προθεσμίας Κλήτευσης Κατηγορουμένου

Η σύντμηση της 15νθημέρου προθεσμίας εμφανίσεως του γνωστής διαμονής στην ημεδαπή κατηγορουμένου στο ακροατήριο, σε οκτώ κατ’ ανώτατο όριο ημέρες, προϋποθέτει τη συνδρομή κατά την κρίση του Εισαγγελέως κινδύνου παραγραφής ή άλλων εξαιρετικών λόγων.

Πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην παραγγελία προς επίδοση

Από τις διατάξεις του άρθρου 340 παρ. 1 και 3 ΚΠοινΔ, προκύπτει ότι προϋπόθεση εκδικάσεως της κατηγορίας εν απουσία του κατηγορουμένου είναι η νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση αυτού (άρθρ. 340 παρ.1 και 3 ΚΠοινΔ).

Η σύντμηση της 15νθημέρου προθεσμίας εμφανίσεως του γνωστής διαμονής στην ημεδαπή κατηγορουμένου στο ακροατήριο, σε οκτώ κατ’ ανώτατο όριο ημέρες, προϋποθέτει τη συνδρομή κατά την κρίση του Εισαγγελέως κινδύνου παραγραφής ή άλλων εξαιρετικών λόγων, που επιτάσσουν τη σύντμηση αυτή, περί των οποίων λόγων όμως, πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην παραγγελία προς επίδοση (άρθρο 169 παρ. 1 του ΚΠοινΔ).

Εν προκειμένω η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, προέβη στην σύντμηση σε οκτώ ημέρες της 15νθημέρου προθεσμίας εμφανίσεως του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, για να εμφανισθεί στο ακροατήριο του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, όπου θα εκδικαζόταν σε δεύτερο βαθμό η έφεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, χωρίς όμως να μνημονεύεται στην παραγγελία ότι συντρέχει κίνδυνος παραγραφής των εκδικαζομένων εγκλημάτων ούτε ότι συνέτρεχε κάποιος άλλος εξαιρετικός λόγος για τη σύντμηση της προθεσμίας εμφανίσεως στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο όφειλε, να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως και να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της υποθέσεως (άρθρο 171 ΚΠοινΔ).

Αναιρείται κατ΄άρθρ. 510 παρ.1 στοιχ.Α και Η του ΚΠοινΔ η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών που έκρινε ότι ο εκκαλών – κατηγορούμενος είχε νόμιμα κλητευθεί και στη συνέχεια απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεσή του κατά της πρωτοβάθμιας αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*