Αυξημένη η παροχή Οδικής Βοήθειας από την INTERAMERICAN τις ημέρες του Πάσχα

Σχετική αύξηση, της τάξεως του 10%, σε σχέση με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διαχείρισης περιστατικών, παρουσίασε η ζήτηση υπηρεσιών άμεσης οδικής βοήθειας στην INTERAMERICAN κατά τις δύο εβδομάδες πριν και μετά το Πάσχα (2 έως και 15 Απριλίου). Και φέτος, το δυναμικό και ο στόλος οδικής βοήθειας της εταιρείας λειτούργησαν σε πλαίσιο εκτάκτων μέτρων διαρκούς επιφυλακής για την έξοδο και την επιστροφή των εκδρομέων, αντιμετωπίζοντας συνολικά 15.772 περιστατικά με επιτόπου εξυπηρέτηση (3.059), ρυμούλκηση (7.818) και autohelp (4.895). Από το σύνολο των περιστατικών, 1.180 εξυπηρετήθηκαν  στους αυτοκινητοδρόμους του εθνικού οδικού δικτύου με τους οποίους συνεργάζεται αποκλειστικά η INTERAMERICAN.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά το πλήθος των κλήσεων, δεν καταγράφηκε ούτε ένα ατύχημα με θάνατο ή τραυματισμό. Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης των υπηρεσιών της εταιρείας από τη στιγμή της κλήσης κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, υπό συνθήκες αυξημένης κίνησης, περιορίστηκε στα 39 λεπτά της ώρας, αρκετά κάτω από το όριο της μίας ώρας που έχει τεθεί  μετά την τροποποίηση του ν. 3651/2008 (άρθρο 2). Πέρα από την αμεσότητα της ανταπόκρισης, η απαιτούμενη από τον τροποποιημένο νόμο παροχή ποιοτικών υπηρεσιών επιβεβαιώνεται από τον υψηλό ειδικό δείκτη ΝPS για τους πελάτες που έκαναν χρήση, ο οποίος φθάνει για την οδική βοήθεια στο 72% (ΝPS: σύνθετος δείκτης, που διαμορφώνεται από τις απαντήσεις των εξυπηρετουμένων πελατών και παρέχει εικόνα ικανοποίησης, σταθερής προτίμησης και διάθεσης σύστασης της εταιρείας σε τρίτους).

Η INTERAMERICAN κατά την τριετία 2015-2017 έχει διαχειριστεί, συνολικά, 1.121.698 περιστατικά με παροχή οδικής βοήθειας, αυξημένα κατά 36,3% από το 2015 – γεγονός που αποδίδεται περισσότερο στην παλαίωση των οχημάτων και στην ελλιπή συντήρηση, λόγω της οικονομικής κρίσης. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα τη χρήση της τηλεματικής στη διαχείριση και ο ιδιόκτητος στόλος της περιλαμβάνει 220 οχήματα βοήθειας (ρυμουλκά, πλατφόρμες, μοτοσικλέτες). Λειτουργεί με 250 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό και πυκνό πανελλαδικό δίκτυο 140 σταθμών, ενώ συνεργάζεται και με 65 τοπικούς παρόχους υπηρεσιών (150 οχήματα).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*