Ξαναμπαίνουν στην αντασφαλιστική αγορά οι μεγάλοι πρωτασφαλιστές

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Μεγάλοι πρωτασφαλιστές εισέρχονται εκ νέου στην αντασφαλιστική αγορά, έχοντας εγκαταλείψει εν πολλοίς τον κλάδο κατά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, υποστηρίζει ο James Kent, διευθύνων σύμβουλος της Willis Re, αναφέροντας ως παραδείγματα για να τεκμηριώσει τη θέση του την εξαγορά της Validus Holdings από την AIG και πιο πρόσφατα το deal ΑΧΑ-XL Group.

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες με μεγάλα χαρτοφυλάκια στους κλάδους γενικών ασφαλειών και τις ασφαλίσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν μεγάλη διαταραχή των δραστηριοτήτων τους από τα νέα μοντέλα διανομής, υποστηρίζει η Willis Re σε πρόσφατη μελέτη της. Οι  δε εταιρείες ασφαλειών ζωής αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην κερδοφορία τους και συχνά δυσκολεύονται να διαφοροποιήσουν τα αποτελέσματά τους από τις γενικότερες επενδυτικές τάσεις στις αγορές. Στο φόντο αυτό, η αγορά μεγάλων αντασφαλιστικών εταιρειών με καλό management που προσφέρουν σημαντικές συνέργειες αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστική.

Οι πρωτασφαλιστές εξήλθαν της αντασφαλιστικής αγοράς στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εξαιτίας της κακής διαχείρισης κινδύνων που είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή μεταβλητότητα της κερδοφορίας τους και -σε πολλές περιπτώσεις- μεγάλες ζημίες από underwriting που οδήγησαν σε πιέσεις στην κεφαλαιακή βάση των εταιρειών.

Τώρα όμως, η δυνατότητα πρόσβασης σε διαφοροποιημένες πηγές κινδύνου  αποτελεί ενδιαφέρουσα προοπτική για τους μεγάλους πρωτασφαλιστές που αναζητούν νέους δρόμους ανάπτυξης. Το μοντέλο “Big Balance Sheet’ των αντασφαλιστικών ομίλων επανέρχεται και η πραγματική δοκιμασία για το management θα είναι η ικανότητα διαχείρισης των χαρτοφυλακίων και η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων τους.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η επιστροφή των πρωτασφαλιστών στην αντασφαλιστική αγορά έρχεται σε μια περίοδο συγκράτησης των τιμών. Στην περίοδο ανανεώσεων των αντασφαλιστικών συμβολαίων της 1ης Απριλίου, οι αυξήσεις στα αντασφάλιστρα ήταν πολύ μικρές στις περισσότερες κατηγορίες, αναφέρει η Willis Re. Αν και αυτό συνιστά απογοητευτική εξέλιξη για τις αντασφαλιστικές που προσέβλεπαν σε ουσιαστικές αυξήσεις τιμών, εντούτοις η αυξημένη ζήτηση από κάποιους αγοραστές δημιουργεί νέες ευκαιρίες και κατ’ επέκταση μια ευπρόσδεκτη αύξηση του όγκου των αντασφαλίστρων, καταλήγει η μελέτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*