Χριστίνα Καψαλάκη: Νέα σελίδα στην πρωτοβάθμια υγεία με ευρωπαϊκή σφραγίδα

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης στην Ελλάδα έχει εισέλθει η Affidea Ευρωιατρική, θυγατρική του ομίλου Affidea, του κορυφαίου παρόχου πρωτοβάθμιας υγείας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 16 χώρες.

Συνέντευξη* της κ. Χριστίνας Καψαλάκη στο IW, Εμπορική Διευθύντρια, Affidea Ευρωιατρική

Όπως εξηγεί η εμπορική διευθύντρια, Χριστίνα Καψαλάκη, η εταιρεία κάνει σαφή τη δέσμευσή της για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στηριζόμενη σε συνεργασίες υψηλού κύρους, όπως αυτές με την Εθνική Ασφαλιστική και τους Ομίλους ΥΓΕΙΑ και Ιατρικού.

«Η εξαγορά των διαγνωστικών κέντρων του ΥΓΕΙΑ αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Affidea, δίνοντας μεγάλο πλεονέκτημα στο διευρυνόμενο δίκτυο του ομίλου στην Ελλάδα» εξηγεί η κυρία Καψαλάκη. «Επειδή για εμάς πάνω από όλα είναι η υγεία, έχουμε ως βασικό στόχο να προσφέρουμε σε ακόμη περισσότερους ασθενείς πρόσβαση στις ιατρικές μας υπηρεσίες, ενδυναμώνοντας τον βασικό τους πυρήνα… Η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία και η πρωτοπορία που εγγυάται το όνομα Affidea συνδυάζονται με μια προσιτή τιμολογιακή πολιτική. Αποδεικνύουμε έτσι στην πράξη τον ισχυρισμό μας ότι προτεραιότητά μας είναι ο άνθρωπος, ειδικά αν αναλογιστούμε πόσο δύσκολη έχει καταστεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας».

Με συνεργασίες υψηλού κύρους, όπως αυτές με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, τον Όμιλο Ιατρικού, αλλά και τη στρατηγική συνεργασία, από τον Ιανουάριο του 2017, με την Εθνική Ασφαλιστική, που εμπιστεύθηκε στην Affidea τα ατομικά της συμβόλαια, κάνουμε σαφή τη δέσμευσή μας στην Ελλάδα για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

 iw? Ποια είναι η πορεία της Affidea στην Ελλάδα; Δώστε μας ένα μικρό ιστορικό των επιχειρηματικών κινήσεων 

Χριστίνα Καψαλάκη: Η Affidea αποτελεί αυτήν τη στιγμή τον κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται εδώ και δεκατρία χρόνια, ενώ έχει ενεργό παρουσία σε 16 ευρωπαϊκές χώρες και 237 μονάδες υγείας.

Η Affidea Ευρωιατρική, η ελληνική θυγατρική της Affidea, έχει αποκτήσει ήδη τη δική της δυναμική και εξελίσσεται ανοδικά στον χώρο της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Με συνεργασίες υψηλού κύρους, όπως αυτές με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, τον Όμιλο Ιατρικού, αλλά και τη στρατηγική συνεργασία, από τον Ιανουάριο του 2017, με τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα, την Εθνική Ασφαλιστική, που εμπιστεύθηκε στην Affidea τα ατομικά της συμβόλαια, κάνουμε σαφή τη δέσμευσή μας στην Ελλάδα για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και την αναπτυξιακή μας προοπτική. Διευρύνουμε το πεδίο δράσης μας, ενώ ταυτόχρονα επικεντρωνόμαστε σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά, δηλαδή στις διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις, με ασφάλεια, καινοτομία και σεβασμό στις ανάγκες υγείας των ανθρώπων.

Σήμερα, η Affidea Ευρωιατρική έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό και άρτια οργανωμένο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο διαθέτει, σε πανελλαδική κλίμακα, τα πλέον αξιόπιστα διαγνωστικά εργαστήρια, σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και με επίκεντρο τον ασθενή.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σημειώσω ότι τα εργαστήριά της είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά το ISO 15189.

Η ενσωμάτωση δύο πρότυπων διαγνωστικών κέντρων-πολυϊατρείων δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο ήδη αναπτυσσόμενο δίκτυο του Ομίλου Affidea.

iw? Πείτε μας για τους στόχους των τελευταίων εξαγορών των διαγνωστικών κέντρων του ΥΓΕΙΑ και για το αν η στρατηγική της μεγέθυνσης και εξάπλωσης του δικτύου της Affidea θα συνεχιστεί.

Χ.Κ.: Η εξαγορά των διαγνωστικών κέντρων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Affidea για την καθιέρωσή της στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτός εξάλλου είναι και ο τομέας εξειδίκευσής της. Η εξαγορά δύο πρότυπων διαγνωστικών κέντρων-πολυϊατρείων δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο ήδη αναπτυσσόμενο δίκτυο του Ομίλου Affidea, προσφέροντας τη δυνατότητα στο πελατολόγιό της να εξυπηρετηθεί σε ακόμη δύο σημεία πολύ κεντρικά. Το πρώτο στο κέντρο της Αθήνας, που λειτουργεί από το 1972 και αποτελεί ένα από τα πρώτα διαγνωστικά που λειτούργησαν στην Ελλάδα, και το δεύτερο σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής, το Περιστέρι. Παράλληλα, η εξαγορά αυτή θα ωφελήσει τους ασθενείς και τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς αποκτούν ακόμη ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας.

Αναμφισβήτητα, η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της στρατηγικής μας, δεδομένου του ότι διευρύνει το πεδίο δράσης μας, αλλά και τη δυναμική μας. Αξίζει να αναφέρω ότι η πιο πρόσφατη ενσωμάτωση, αυτή της FönixMed, ενός σπουδαίου παρόχου ιατρικών υπηρεσιών στην Ουγγαρία, από την Affidea ενισχύει τη θέση που κατέχει η τελευταία ως κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών διαγνωστικής απεικόνισης και εξωνοσοκομειακής φροντίδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

iw? Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις του Ομίλου Affidea στην Ελλάδα και τι πιστεύετε εσείς για την ανάπτυξη, διεθνώς και στην Ελλάδα, του ομίλου;

Χ.Κ.: Πράγματι, δραστηριοποιούμαστε σε πολλές αγορές και έχουμε παρουσία και στην Ελλάδα, μια παρουσία που γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή. Η Affidea Ευρωιατρική διαθέτει, και διαρκώς αναπτύσσει, ένα πρότυπο δίκτυο υπερσύγχρονων διαγνωστικών εργαστηρίων συνδεδεμένων μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεϊατρικής.

Οι επενδύσεις μας, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στην υπεροχή του εξοπλισμού και στην τεχνολογία αιχμής, που βεβαίως εγγυώνται την ασφάλεια των εξεταζόμενων και αξιόπιστα ιατρικά αποτελέσματα. Προχωράμε πέρα από αυτό, και επενδύουμε στην αλλαγή κουλτούρας της εξεταστικής διαδικασίας. Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στο ότι η πρόληψη αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση αρκετών νοσημάτων, καθώς η διάγνωση σε αρχικό στάδιο μιας πάθησης έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη έκβαση για τον ασθενή.

Η πρόληψη, όμως, απαιτεί οργανωμένη και ολοκληρωμένη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η Affidea, και εγώ προσωπικά, έχουμε στόχο και όραμα να συμβάλουμε ενεργά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι επενδύσεις μας δεν περιορίζονται μόνο στην υπεροχή του εξοπλισμού και στην τεχνολογία αιχμής. Προχωράμε πέρα από αυτό, και επενδύουμε στην αλλαγή κουλτούρας της εξεταστικής διαδικασίας

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

iw? Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό;

 Χ.Κ.: Στην Affidea Ευρωιατρική, τοποθετούμε τον εξεταζόμενο στο κέντρο του ενδιαφέροντος και της προσοχής μας. Στόχος μας είναι, όπως σας είπα, πέρα από τα αξιόπιστα αποτελέσματα, η διαμόρφωση θετικού και χαλαρωτικού περιβάλλοντος, που δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και μειώνει σημαντικά το άγχος και την αγωνία του εξεταζόμενου, καθώς και η υιοθέτηση πρακτικών που περιορίζουν τη διάρκεια της εξέτασης. Οι πρακτικές αυτές είναι ρουτίνα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, στη χώρα μας ωστόσο δεν είναι διαδεδομένες. Εμείς το θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής λειτουργίας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα διαγνωστικά μας κέντρα εφαρμόζουν το πρόγραμμα Dose Excellence, ακολουθώντας την Αρχή της ALARA (As Low As Reasonably Achievable), δηλαδή τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας για την παραγωγή άρτιων διαγνωστικά εικόνων, και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars”, των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας.

Η ανώδυνη αιμοληψία είναι μία ακόμη μέθοδος που κατ’ αποκλειστικότητα εφαρμόζεται στα διαγνωστικά μας κέντρα. Όλα αυτά αποτελούν δεσμεύσεις ποιότητας για την Affidea Ευρωιατρική.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία και η πρωτοπορία που εγγυάται το όνομα Affidea συνδυάζονται με μια προσιτή τιμολογιακή πολιτική, προσαρμοσμένη στο πνεύμα της εποχής. Αποδεικνύουμε έτσι στην πράξη τον ισχυρισμό μας ότι προτεραιότητά μας είναι ο άνθρωπος, ειδικά αν αναλογιστούμε πόσο δύσκολη έχει καταστεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

iw? Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τις συνεργασίες που έχετε με ασφαλιστικές αλλά και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα; Θα αυξηθούν; Θα υπάρξουν και νέες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους της ιδιωτικής ασφάλισης;

Χ.Κ.: Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες είναι πολύ σημαντική. Μάλιστα, υπάρχει ήδη συνεργασία του ομίλου με την Εθνική Ασφαλιστική. Στο πελατολόγιό μας έχουν προστεθεί νέες ασφαλιστικές εταιρείες, και συγχρόνως έχουμε αναβαθμίσει και εμπλουτίσει το εύρος των υπηρεσιών μας. Φυσικά, η ανάπτυξη του ομίλου θα οδηγήσει σε περαιτέρω συνεργασίες με περισσότερες ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο.

Επιτρέψτε μου δε να τονίσω τη σημασία της σύναψης συμφωνιών με μεγάλες, αλλά και μεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την παροχή ειδικών διαγνωστικών πακέτων για τους εργαζομένους τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπειρία από την εφαρμογή τέτοιου είδους συνεργασίας στις ΗΠΑ έχει καταδείξει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αλλά ταυτόχρονα σημαντική μείωση του συνολικού κόστους δαπανών υγείας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουμε συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς, παραϊατρικό αλλά και διοικητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, άρτια εκπαιδευμένο και διαθέσιμο να εξυπηρετήσει τους εξεταζόμενους με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Παρακαταθήκη για μια τέτοια επέκταση αποτελούν η υψηλή διεθνής εμπειρία των διοικητικών στελεχών του ομίλου, η επιστημονική εξειδίκευση του έμπειρου ιατρικού δυναμικού και η δέσμευση και αφοσίωση του παραϊατρικού προσωπικού για έναν όμιλο που στόχο έχει να προασπίσει την υγεία του ατόμου.

iw? Τι προβλέπει το business plan της Affidea για την επόμενη διετία και μέχρι το 2021;

Χ.Κ.: Επειδή για εμάς, τους ανθρώπους της Affidea, «πάνω από όλα είναι η υγεία», παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να διευρύνουμε και να προσφέρουμε σε ακόμη περισσότερους ασθενείς πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες μας, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνουμε τον βασικό πυρήνα των υπηρεσιών μας ως προς τις υψηλής ποιότητας και ακρίβειας διαγνωστικές απεικονίσεις.

Ομολογουμένως, το αναπτυξιακό πλάνο και κατά το 2018 περιλαμβάνει γεωγραφική επέκταση και διεύρυνση του δικτύου μας στην υπηρεσία των εξεταζόμενων. Χωρίς καμία αμφιβολία, ο όμιλος καθιστά σαφή όχι μόνο την πρόθεσή του για διεύρυνση και ανάπτυξη, αλλά και τη μακρόπνοη στόχευσή του να καταστεί ο πλέον αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

*Η συνέντευξη αναδημοσιεύεται από την έντυπη έκδοση του περιοδικού insurannce world, τεύχος Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*