Στα 14,5 εκατ. ευρώ… προσάραξε η ασφάλιση σκαφών το 2016

Tα 14,5 εκατ. € έφθασε κατά τη διάρκεια του 2016 η παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων ασφάλισης πλοίων, δηλαδή των κλάδων 6. Πλοίων και 12. Αστικής ευθύνης πλοίων (9,5 εκατ. € και τα 5,0 εκατ. € αντιστοίχως), καταγράφοντας αντίστοιχα μείωση κατά 25,4% και 24,7% σε σχέση με το 2015. Αντίθετα, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 2,7% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) αυξήθηκε κατά 4,4%.

Όπως φαίνεται από την χρονική κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, αυτή αυξάνει κατά την διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Ειδικότερα για τον κλάδο 6. Πλοίων, η εξέλιξη της παραγωγής του 2016 ακολουθεί κατά βάση ίδια πορεία με αυτήν των προηγουμένων ετών.

Οι ασφαλίσεις πλοίων συνολικά αποτέλεσαν το 0,7% (2015: 1,0%) της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά Ζημιών το 2016. Συνολικά, 24 (2015: 25) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις.

Για πρώτη φορά, η αρμόδια Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ αποφάσισε να διερευνήσει την κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι πωλήσεων.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 87,2%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 10,9%, οι απευθείας πωλήσεις 1,5% και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 0,4% επί του συνόλου.

Το μεγαλύτερο πλήθος ασφαλισμένων σκαφών είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής, ενώ αυτά υπερέχουν και στις αποζημιώσεις. Ως τρόπο κίνησης, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σκαφών διαθέτει μηχανοκίνηση αλλά τα ιστιοπλοϊκά σκάφη έχουν μεγαλύτερη μέση ασφαλιζόμενη αξία.

Η μέση αποζημίωση μειώθηκε από 13,1 χιλ. € (σύμφωνα με την έρευνα για το έτος 2015) στα 11,1 χιλ. € συνολικά.

Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν σχέση με μηχανικές βλάβες (18,7% επί του πλήθους), πρόσκρουση/σύγκρουση (17,3%), και αστική ευθύνη για υλικές ζημιές (11,7%). Το ποσοστό των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα (οφειλόμενες αθροιστικά σε επιπλέον ή/και σταθερό αντικείμενο) είναι 12,9%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης της εξέλιξης των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 10.547 € το 2016, αυξημένη από τα 7.420 € το 2015. Η μέση ζημία στην οκταετία 2009-2016 εκτιμάται στα 10.642 €.

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*