ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ομαδικών ασφαλίσεων

Σεμινάριο με θέμα «Ομαδικές ασφαλίσεις» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Απριλίου, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), με εισηγητή τον Γιώργο Πλωμαρίτη, διευθυντή Ομαδικών Ασφαλίσεων & Corporate Business του Ομίλου Interamerican.

Σκοπός του 8ωρου σεμιναρίου είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των ομαδικών ασφαλίσεων στο εκπαιδευτικό κοινό, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος, όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η ανάπτυξη μεθόδων προβολής και  πωλήσεών τους

Ενδεικτικά, η θεματολογία του σεμιναρίου έχει ως εξής:

 1. Το περιβάλλον των Ομαδικών Ασφαλίσεων: Ανάγκες, γενικές αρχές, χαρακτηριστικά και λύσεις
 2. Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Ομαδικών Ασφαλίσεων: Νομοθεσία, φορολογικό καθεστώς και απορρέοντα κίνητρα
 3. Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι, Προϊόντα, Προγράμματα και Παροχές Ομαδικών Ασφαλίσεων
 4. Οφέλη Ομαδικών Ασφαλίσεων υπέρ των Πελατών, Επιχειρήσεων και Εργαζομένων
 5. Ειδική αναφορά στα οφέλη και στις παροχές Ασφαλίσεων Ζωής, Ανικανότητας, Απώλειας Εισοδήματος, Ασφαλίσεων Υγείας, Αποταμίευσης και Συνταξιοδότησης
 6. Πρωτόκολλα Διαδικασιών Underwriting, Εκδόσεων και Αποζημιώσεων
 7. Τεχνικές επικοινωνίας και συμβουλευτικών πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων 

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών, ιδίως των κλάδων ζωής, υγείας και επιμέρους τομέων των γενικών ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία ομαδικών ασφαλίσεων ή να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις αυτές
 • σε στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ομαδικές ασφαλίσεις
 • σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (συντονιστές ασφαλιστικούς συμβούλους, Unit Managers, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των επιχειρήσεων, των ομαδικών ασφαλίσεων και, δι’ αυτών, σε νέες αγορές ασφαλιστικά συνειδητοποιημένων ιδιωτών
 • σε στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ_25 & 26.4.2018. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*