ΕΙΑΣ, σεμινάριο, ασφαλίσεις

Σεμινάριο «Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων» από το ΕΙΑΣ

Σεμινάριο με θέμα «Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, 16:00-19:20 στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), με εισηγητή τον Γιώργο Βερούση, Distribution Channels Relations Manager της EULER HERMES HELLAS, μέλος του Ομίλου EULER HERMES της Allianz Group.

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική, εύληπτη και χρηστική παρουσίαση όλων των πτυχών των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, του περιεχομένου τους, των εφαρμογών τους, των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών τους.

Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζεται στην εμπεριστατωμένη παρουσίαση των τεχνικών εξασφάλισης των επί πιστώσει πωλήσεων των επιχειρήσεων, στην εξασφάλιση της εύρυθμης χρηματοδοτικής λειτουργίας τους, στην ανάλυση των σύγχρονων «εργαλείων» Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην παρουσίαση ασφαλιστικών προγραμμάτων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, στην ασφαλιστική τεχνική και στα ακολουθούμενα πρωτόκολλα διαδικασιών, καθώς και στην προσέγγιση των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη τεχνικών συμβουλευτικών πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Η όλη προσέγγιση συντελείται μέσω της ευρείας παρουσίασης του πλέγματος των προϊόντων πιστώσεων και εγγυήσεων που προσφέρει η σύγχρονη ασφαλιστική μας «φαρέτρα» και της βαθιάς ανάλυσης των καλύψεων που το συνθέτουν, ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προστασία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από κινδύνους που σχετίζονται με χρηματοδοτικές δυσκολίες τους, με εκκρεμείς εισπράξεις ή εισπρακτέες οφειλές υψηλού ρίσκου. 

Το 8ωρό σεμινάριο αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων:

 • Η Ένταση και η Έκταση του Χρηματοδοτικού Προβλήματος των Επιχειρήσεων
 • Οι Παρενέργειες του Προβλήματος των Ανείσπρακτων Οφειλών στην Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων
 • Οι Λύσεις των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων
 • Βασικές Έννοιες Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων
 • Συνήθεις Τρόποι Διακανονισμού Πληρωμών
 • Βασικές Κατηγορίες Πιστώσεων και Εγγυήσεων
 • Προσέγγιση και Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου, Πιστωτικό Όριο και Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
 • Μέθοδοι Κατανομής & Διαχείρισης του Κινδύνου
 • Γενικές Αρχές
  • Εφαρμογές των Συμβολαίων
  • Κύρια Χαρακτηριστικά
  • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
  • Εξαιρέσεις
  • Βασικοί Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
  • Ανάλυση Ερωτηματολογίου 
 • Μέθοδοι τιμολόγησης (επί κύκλου εργασιών & επί μηνιαίων υπολοίπων)
 • Ζημίες και διαχείριση
 • Factoring και Ασφάλιση πιστώσεων
 • Εγγυήσεις, ένας άλλος τρόπος πίστωσης
 • Πρακτικά παραδείγματα, Ανάλυση Περιπτώσεων και Ασκήσεις
 • Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπο αξιοποιήσιμο το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των σημαντικών δυνατοτήτων πωλήσεών τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ. Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 24 & 25.4.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*