Λογότυπο ΕΑΕΕ

Το εγχειρίδιο της ΕΑΕΕ για την καταγραφή χαρτών επικινδυνότητας καταστροφικών κινδύνων

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση των μελών της, εξέδωσε ένα «εγχειρίδιο» καταγραφής και παρουσίασης όλων των χαρτών επικινδυνότητας καταστροφικών κινδύνων με τα απαραίτητα links και σκοπό τη χρήση τους από τις εταιρείες-μέλη της ΕΑΕΕ.

Οι εν λόγω χάρτες αφορούν σε καταστροφικούς κινδύνους όπως: Σεισμός, Πλημμύρα,  Χαλάζι, Θύελλα, Καταιγίδα, Ανεμοστρόβιλος, Καθίζηση, κλπ., η κατάρτιση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Ινστιτούτα/Επιστημονικούς φορείς, Πανεπιστήμια, Ασφαλιστικές/Αντασφαλιστικές Εταιρίες). Η πρόσβαση στα αναγραφόμενα links είναι ελεύθερη και μόνον σε ελάχιστα είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη χωρίς χρέωση. Η έκθεση καταγραφής εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας Καταστροφικών Κινδύνων που λειτουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών.

Επισημαίνεται ότι η εργασία έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, και στόχος της είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*