σημαία ΕΕ

Δημοσιεύθηκε η Οδηγία IDD στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ

Δημοσιεύθηκε στις 19 Μαρτίου 2018 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία Ε.Ε. 2018/411, η οποία τροποποιεί την οδηγία Ε.Ε. 2016/97 IDD όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.

H τροποποιημένη οδηγία, εξηγεί η ΕΑΕΕ, προβλέπει την αναβολή της μεταφοράς της οδηγίας στο δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους, καθώς και την αναβολή ημερομηνίας εφαρμογής αυτού, το αργότερο, έως την 1η Οκτωβρίου 2018.

Η οδηγία είναι σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 23η Φεβρουαρίου 2018.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*