Μεγαλώνει η μάχη στην αγορά αυτοκινήτου

Ισχυρές ανακατατάξεις σημειώνονται στον κλάδο αυτοκινήτου, μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας EOS, αλλά και τη δέσμευση περιουσίας των δύο εταιρειών του ομίλου της General Union, Γενική Ένωση και Γενική Πίστη. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κλάδο, εντείνει την ανησυχία και εκδηλώνεται μέσα από μετακινήσεις χαρτοφυλακίων στις οποίες προχωρεί σημαντική μερίδα των διαμεσολαβούντων σε μια προσπάθεια αναζήτησης ασφαλών επιλογών για τους ασφαλισμένους. 

Μεγάλοι ωφελημένοι που φέρονται να καρπούνται το στόλο των οχημάτων των 250.000 οχημάτων, που απελευθέρωσε το κλείσιμο της EOS, είναι αρκετές από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, ενώ ανάλογη κινητικότητα δημιουργεί και η δέσμευση της περιουσίας των εταιρειών Γενική Ένωση και Γενική Πίστη, η αβεβαιότητα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οποίων δεν έχει ακόμη λήξει.

 
Στοιχεία του πρώτου τριμήνου
 
Τα στοιχεία του πρώτου 3μήνου, που δημοσίευσε η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, αν και δεν αναφέρονται στο στόλο των οχημάτων που ασφαλίζει κάθε εταιρεία, αλλά στο πλήθος των συμβολαίων που έχει εκδώσει, επιβεβαιώνουν την τάση ενίσχυσης συγκεκριμένων εταιρειών. Μεταξύ αυτών η Εθνική Ασφαλιστική, η Interamerican, η Proton, η Victoria, η Αγροτική Ασφαλιστική, ενώ χαμένοι σε όρους πλήθους συμβολαίων, φέρονται να είναι εταιρείες όπως η Ευρωπαϊκή Πρόνοια, η Διεθνής Ένωση και η Ευρωπαϊκή Πίστη. 

Αν και ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μέσα από την εξέλιξη του στόλου παραγωγής κάθε εταιρείας, που επεξεργάζεται η ΥΣΑΕ, τα στοιχεία της ΕΠΕΙΑ, αποτυπώνουν την ανακατανομή των μεριδίων αγοράς και την αναδιάταξη των δυνάμεων που παρατηρείται στο χώρο. 

Οι αιτίες δεν εξαντλούνται στην ανάκληση της άδειας λειτουργία της EOS, καθώς αρκετές εταιρείες , που τιμολογούσαν μέχρι σήμερα φθηνά τα ασφάλιστρα, υποχρεώθηκαν σε αλλαγή της τιμολογιακής τους πολιτικής και σε σημαντικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα ενόψει της αύξησης των ορίων για αποζημιώσεις, με συνέπεια τη μείωση του στόλου των ασφαλισμένων οχημάτων τους και την απώλεια μεριδίου αγοράς. 

Στη λογική της μείωση του ασφαλισμένου στόλου κινήθηκαν και αρκετές εταιρείες, προκειμένου να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που δημιουργεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και να αντεπεξέλθουν στις πιέσεις που ασκούνται από την ΕΠΕΙΑ, για την κάλυψη των ελλειμμάτων στα αποθέματα του κλάδου.

 
 Αλλαγές λόγω Solvency II
 
Οι αντοχές του κλάδου δοκιμάζονται άλλωστε από την κακή πορεία του 2008, που οδήγησαν τον κλάδο σε αρνητικό τεχνικό αποτέλεσμα ύψους 138,4 εκατ. ευρώ έναντι θετικού 40,2 εκατ. ευρώ το 2007 και 60,5 εκατ. ευρώ το 2006, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για τη ζημιογόνο πορεία του κλάδου. 

Ρυθμιστικό παράγοντα στις εξελίξεις θα αποτελέσει η ενεργοποίηση της 5ης κοινοτικής οδηγίας που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο και προβλέπει την αύξηση των ανώτατων ορίων για ασφαλιστικές αποζημιώσεις, σταδιακά αρχής γενομένης από την προσεχή Ιούνιο, αλλά και η προοπτική προσαρμογής στους κανόνες του Solvency, που θα οδηγήσουν τον κλάδο σε σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίων. 

Οι τάσεις αυτές αποτυπώνονται στις απαιτήσεις από την πλευρά της εποπτικής αρχής, που φέρεται να σκληραίνει τη στάση της απέναντι σε φαινόμενα ελλιπούς αποθεματοποίησης, αλλά και πλημμελούς τήρησης των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων. 

Οι αυστηροί κανόνες για την υποβολή στοιχείων σε τριμηνιαία βάση, αλλά και το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει δώσει για διαβούλευση για τις διαδικασίες αποζημίωσης των ασφαλισμένων, κίνηση που αποτελεί και την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια οριοθέτησης κανόνων για την προστασία των ασφαλισμένων, αναμένεται να εξορθολογίσουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, αλλά και να αυξήσουν το κόστος διαχείρισης ζημιών. 

Με δεδομένη την προοπτική εκτίναξης του κόστους των αποζημιώσεων ενόψει της αύξησης των ορίων σταδιακά έως το 2012, επανέρχεται στη συζήτηση η ανάγκη για μείωση του κόστους και των αυξημένων προμηθειών που καταβάλλουν οι εταιρείες για την πρόσκτηση εργασιών. 

Το κόστος της πρόσκτησης εργασιών επιβαρύνει δυσανάλογα , το κόστος λειτουργίας των εταιρειών, καθώς αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 20% των συνολικών εξόδων του κλάδου, με ανοδική μάλιστα τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007 οι προμήθειες παραγωγής αυξήθηκαν ως ποσοστό στη σύνθεση των εξόδων από 21,6% σε 23%, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τον πόλεμο μεριδίων που έχει ξεσπάσει στον κλάδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*