Στους 3 μήνες αυξήθηκε ο χρόνος αποζημίωσης των συνεργείων αυτοκίνητων από τις ασφαλιστικές

Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των μηχανικών και τεχνικών αυτοκινήτων ιδιαίτερα των φαναρτζήδων απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες λόγω της αύξησης καθυστέρησης της απευθείας πληρωμής από τις ασφαλιστικές των αποζημιώσεων των ζημιών πελατών τους σε περίπου 3 μήνες. 
Το θέμα απασχολεί έντονα τον κλάδο των φαναρτζήδων καθώς ουσιαστικά μεταβάλλει τα πλεονεκτήματα που είχε για την άμεση συνεργασία με τις ασφαλιστικές. Πιο συγκεκριμένα, ενώ μέχρι πέρυσι ο μέσος χρόνος αποζημίωσης των εταιρειών του κλάδου δεν ξεπερνούσε τον 1 μήνα, από τις αρχές του χρόνου και σταδιακά έχει διαμορφωθεί πλέον σε περίπου 3 μήνες. 
Το γεγονός έχει άμεσες επιδράσεις και στην ρευστότητα των συνεργείων αφού έχουν αυξημένα πάγια κόστη ειδικά σε ότι αφορά τις εργατοώρες, το ηλεκτρικό και τα ενοίκια με αποτέλεσμα να μειώνεται το περιθώριο κέρδους τους. Αυξήσεις της τάξης του 5-20% υπάρχουν και στα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων οι προμηθευτές των οποίων τις περισσότερες φορές πληρώνονται με επιταγές άμεσης λήξης. 
Η καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί ένα ακόμη δείγμα μειωμένης ρευστότητας στον ασφαλιστικό κλάδο και ουσιαστικά επιβεβαιώνει την κρίση που επικρατεί. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που αποζημιώνουν άμεσα τα συνεργεία αυτοκινήτων για τις αποκαταστάσεις των ζημιών ενώ υπάρχουν και εταιρείες που αποζημιώνουν σε ορίζοντα εξαμήνου. Σε ότι αφορά τις τιμολογιακές αυξήσεις στις αποκαταστάσεις ζημιών αυτές ανέρχονται σε μέσο επίπεδο σε 8-10% το χρόνο. 

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες συνεργείων δεν επιθυμούν να διακόψουν τις συνεργασίες τους με τις ασφαλιστικές αφού στους δύσκολους καιρούς που υπάρχουν για τον κλάδο των μηχανικών αυτοκινήτων λόγω του ανταγωνισμού με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τις καθετοποιημένες μονάδες , οι ασφαλιστικές εταιρείες εξασφαλίζουν κατά μέσο όρο το 25-30% του συνολικού όγκου εργασιών τους που διαμορφώνεται σε περίπου 600.000 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα αρκετοί αναφέρουν ότι χορηγούν στις ασφαλιστικές και εκπτώσεις της τάξης του 10-15% προκειμένου να συνεχίσουν τις συνεργασίες τους. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων των συνεργείων, η μέση ζημιά που καλύπτουν οι ασφαλιστικές ανέρχεται σε περίπου 1.500 ευρώ ανά αυτοκίνητο. Αναγκαστικά, τα συνεργεία είτε αποδέχονται την καθυστέρηση πληρωμών τους και μεταθέτουν το πρόβλημα σε δικούς τους προμηθευτές, είτε αλλάζουν σταδιακά το σύστημα και ζητούν από τους πελάτες την άμεση πληρωμή και αυτοί να αποζημιωθούν από τις ασφαλιστικές με τα τιμολόγια.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτου, ουσιαστικά θεωρούν ότι η καθυστέρηση αυτή στις πληρωμές των συνεργείων όπου αυτές παρατηρούνται (γιατί υπάρχουν και οι εταιρείες που αποζημιώνουν άμεσα), είναι αποτέλεσμα της αυξημένης καθυστέρησης στις εισπράξεις ασφαλίστρων που πραγματοποιούνται από τους πράκτορες τους. 
Επίσης θεωρούν ότι ετησιοποιημένες αυξήσεις της τάξης του 10-20% στα τιμολόγια των συνεργείων δημιουργούν σε συνδυασμό με την καθήλωση των ασφαλίστρων σημαντικές «μαύρες τρύπες» στις εκκρεμείς ζημιές. Για τον περιορισμό του κόστους αποκατάστασης ζημιών έχουν συμβληθεί με δικά τους συνεργεία στα οποία μπορούν να ελέγξουν άμεσα και τα κόστη. 

Γενικότερα, θεωρούν ότι το πρόβλημα -όπου αυτό προκύπτει- οφείλεται στα αλυσιδωτά προβλήματα του συστήματος και ουσιαστικά οι εταιρείες είναι θύματα αρκετές φορές αφού καλούνται να πληρώσουν άμεσα και μετά να εισπράξουν. Επίσης εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών αναφέρουν ότι αρκετές φορές υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στον τρόπο που οι πραγματογνώμονες αξιολογούν τις ζημιές και στον τρόπο που αυτές τιμολογούνται.

            
Η αύξηση των ανταλλακτικών και της τιμολόγησης εργασιών αναμένεται να επηρεάσουν – σε κάποιο μικρό βαθμό- και την αύξηση των ασφαλίστρων από τον Ιούνιο. Πάντως και από τις δύο πλευρές (συνεργεία και ασφαλιστικές) εκτιμούν ότι όταν βελτιωθεί η κατάσταση ρευστότητας στην δύσκολη επιχειρηματική πραγματικότητα οι χρόνοι πληρωμών θα μειωθούν και θα επανέλθουν σε προηγούμενα επίπεδα.      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*