ΕΕΑΕ: Ναι μεν δεν υποχρεούνται σε χρήση POS οι διαμεσολαβητές, αλλά…

Μετά την πρόσφατη προσθήκη επαγγελματιών που υποχρεούνται να διαθέτουν POS κατά τις συναλλαγές τους με προμηθευτές και πελάτες, η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος διευκρινίζει ότι ο ΚΑΔ 65.12, ο οποίος περιλαμβάνεται στους 58 νέους κλάδους που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση 133473/17, δεν αντιστοιχεί στις μορφές Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, αλλά στις Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση έχει ως έναρξη ΚΑΔ 66.2. Συνεπώς, συμπεραίνεται ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική εφαρμογή του POS.

Η ΕΕΑΕ κρίνει ωστόσο ότι όσοι έχουν δικαίωμα και συμφωνία είσπραξης ασφαλίστρων δεν μπορεί να μην παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα συναλλαγής με πλαστικό χρήμα.

«Θεωρούμε ότι και βάσει της απόφασης του νομοθέτη, που η βούλησή του είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών, αλλά και βάσει της δικής μας επαγγελματικής φύσης και οργάνωσης, η προμήθεια και διάθεση του POS είναι αναγκαία για όσους εισπράττουν ασφάλιστρα» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΕΑΕ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*