Μ. Χαραλάμπης, Eurostatus: Δεν εκκαθαρίζεται η Alpha Insurance

της Ελενας Ερμείδου

“Δεν έχει αλλάξει το καθεστώς για την Alpha Insurance A/S, η Alpha Insurance ανέστειλε τις εργασίες της στην Ευρώπη, δεν τελεί υπό εκκαθάριση” δηλώνει στο IW o κος Μανώλης Χαραλάμπης Ιδιοκτήτης της εταιρείας Eurostatus και νόμιμος εκπρόσωπος της Alpha Insurance A/S στην Ελλάδα.

Η εταιρεία τονίζει θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της στο ακέραιο, είναι αντασφαλισμένη για την Ελλάδα στην Munich Re και Swiss Re και η πορεία της δεν παρομοιάζεται με εκείνη της Enterprise.  Συμπληρώνει ότι όλα τα εν ισχύ συμβόλαια ισχύ, οι εκκρεμείς ζημιές, και ότι στη συνέχεια προκύψει θα αποζημιώνονται.

Τέλος τονίζει ότι η εταιρεία δεν θα ανανεώνει συμβόλαια ούτε θα υπογράφει νέα συμβόλαια, όταν ένα συμβόλαιο λήξει. Ο πελάτης θα έχει να επιλέξει μεταξύ ασφαλιστικών όπως είναι η Minetta, η Eurolife, η Interasco κ.α

Παρακάτω χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

 Α. ΕΤΑΙΡΙΑ

  1. Ερώτηση: Έκλεισε η ALPHA INSURANCE A/S;

Απάντηση: Όχι, η εταιρία αποφάσισε την αναστολή λήψης νέων εργασιών. Η ALPHA INSURANCE A/S ως εταιρία συνεχίζει να υφίσταται, διατηρεί τα εποπτικά κεφάλαιά της και από αυτά θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις της.

  1. Ερώτηση: Η απόφαση αυτή αφορά μόνο την εκπροσώπηση στην Ελλάδα;

Απάντηση:Η απόφαση αφορά στο σύνολο των ασφαλιστικών εργασιών της ALPHA σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και την λειτουργία της στην Δανία.

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝ ΙΣΧΥ

  1. Ερώτηση: Τι συμβαίνει με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα;

Απάντηση: Όλα τα συμβόλαια που είναι σε ισχύ παραμένουν ως έχουν, μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους.

  1. Ερώτηση: Μπορώ να κάνω πρόσθετη πράξη σε συμβόλαιο που είναι σε ισχύ;

Απάντηση: Οι πρόσθετες πράξεις που επιτρέπονται είναι μόνο η έκδοση πράσινης κάρτας και η προσθήκη Οδικής Βοήθειας.

  1. Ερώτηση: Τι συμβαίνει αν έχω εκτυπώσει συμβόλαιο με μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης της 04/03/2018;

Απάντηση: Το συμβόλαιο ισχύει κανονικά.

Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

  1. Ερώτηση: Τι συμβαίνει με τις ζημιές που έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν από το εν ισχύ συμβόλαιο;

Απάντηση: Δεν αλλάζει τίποτα!

Όλες οι ζημιές που έχουν αναγγελθεί ή πρόκειται να αναγγελθούν, θα εξυπηρετούνται και θα αποζημιώνονται κανονικά από την EUROSTATUS, ως νόμιμος και ειδικός αντιπρόσωπος ζημιών της ALPHA INSURANCE A/S στην Ελλάδα.

  1. Ερώτηση: Αλλάζει ο αριθμός κλήσης Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας;

Απάντηση: Οι αριθμοί κλήσης ισχύουν όπως είναι τυπωμένοι στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  1. Ερώτηση: Υπάρχει αλλαγή στη διαδικασία αποζημίωσης;

Απάντηση: Ισχύει η υπάρχουσα διαδικασία.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

  1. Ερώτηση: Τι συμβαίνει με τις προτάσεις ανανέωσης;

Απάντηση: Οι προτάσεις ανανέωσης θα είναι αναρτημένες στο portal της EUROSTATUS (και ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης) με τα ίδια τιμολόγια και τις ίδιες καλύψεις. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται από την QUDOS INSURANCE A/S, με αντασφαλιστές την MUNICH RE και την SWISS RE.

Ότι γινόταν μέχρι σήμερα!

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.Ερώτηση: Τι συμβαίνει με τις νέες εργασίες;

Απάντηση: Τα πακέτα ασφάλισης, οι καλύψεις και τα τιμολόγια, εξακολουθούν να παρέχονται μέσω του portal της EUROSTATUS, με την ασφαλιστική κάλυψη της QUDOS INSURANCE A/S.

ΣΤ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  1. Ερώτηση: Τι συμβαίνει με τη σύμβαση που έχω στην EUROSTATUS;

Απάντηση: Η σύμβαση παραμένει αμετάβλητη (πιστωτικά όρια και προμήθειες).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*