στατιστικά, έρευνα, μελέτη, οθόνη, γραφείο

Στο -11,4% η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2016

Μείωση παραγωγής κατά 11,4% κατέγραψε η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2016, ύστερα από μια διετία μεγέθυνσης (2014: +2,7% και 2015: +1,4%) και ενώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών την ίδια χρονιά αυξήθηκε με ποσοστό 2,7%.

Από τη στατιστική ανάλυση περίπου 1.500 ζημιών ετησίως προκύπτουν ως σημαντικότερες κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η κλοπή και το ατύχημα μέσου μεταφοράς. Η κατανομή των συνολικών αποζημιώσεων (πληρωθεισών κι εκκρεμών) των ζημιών έτους 2016 ανά αιτία, παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν με 83,2%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) με 7,9%, οι απευθείας πωλήσεις με 6,8% και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) με 2,1% επί του συνόλου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder, η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 2.714 € το 2016, αυξημένη από τα 2.482 € το 2015. Η μέση ζημία στη δεκαετία 2007-2016 εκτιμάται στα 2.880 €.

Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική έκθεση της ΕΑΕΕ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*