Ατλαντική Ένωση: Επί 29 χρόνια κερδοφόρος στην πρώτη γραμμή

Του Νίκου Σακελλαρίου

Κερδοφορία επί 29 συνεχόμενα έτη καταγράφει η Ατλαντική Ένωση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης 2017, που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι κερδοφόρα. Πρόκειται για ένα ρεκόρ συνεχόμενης κερδοφορίας το όποιο πλέον συναντά κανείς σε λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα η εταιρεία καταγράφει τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας (SCR) στην ελληνική ασφαλιστική αγορά από την εισαγωγή των Solvency II και, σύμφωνα με εκτιμήσεις των στελεχών της για το 2017, θα ξεπεράσει το 270%.

Σε ό,τι αφορά το προφίλ κινδύνου, η εταιρεία έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να παραμένει σε χαμηλού ρίσκου επιλογές. Οι επιλογές χαμηλού ρίσκου υλοποιούνται τόσο μέσω της προϊοντικής εξέλιξης της εταιρείας όσο και από τις επενδυτικές της τοποθετήσεις, προσφέροντας ένα εξαιρετικά φερέγγυο περιβάλλον για τους πελάτες της. Οι κίνδυνοι που διέπουν την Ατλαντική Ένωση είναι οι τυπικοί κίνδυνοι μιας ασφαλιστικής εταιρείας χαμηλού ρίσκου, αναφέρεται στη χρηματοοικονομική έκθεση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι ο κίνδυνος χώρας. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους κινδύνους, η εταιρεία, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία, ποσοτικοποιεί και με τακτικούς ελέγχους καταφέρνει να διατηρεί το επίπεδο ρίσκου που επιθυμεί.

Tα τελευταία χρόνια η Ατλαντική Ένωση έχει πολλαπλασιάσει τις πωλήσεις των προϊόντων υγείας, δείγμα ότι η στρατηγική ανάπτυξή της πλέον έχει και ως στόχο την αξιοποίηση της μεγάλης ζήτησης για τα προϊόντα του κλάδου, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ισχυρή και στις Γενικές Ασφαλίσεις, με πωλήσεις σε αυτοκίνητο, περιουσία, κλάδο πυρός και ιδιαίτερη έμφαση και εξειδίκευση στις μεταφορές. Η ανάπτυξη στον κλάδο υγείας γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη και στις ομαδικές ασφαλίσεις, που καταγράφουν σημαντική άνοδο παραγωγής τα τελευταία δύο χρόνια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*