Οι Έλληνες επιστρέφουν στα…καράβια

,καθώς η αύξηση κατά 11,6% στο σύνολο των ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών το 2017, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2016 καταγράφεται ως μια προσπάθεια επανάκτησης του ιστορικού ρόλου των Ελλήνων στις θάλασσες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ότι το 80% και πλέον του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης, πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς τη ναυτιλία η μεταφορά προϊόντων θα ήταν αδύνατη.

Δυστυχώς, η άλλοτε μεγάλη Ελληνική εμπορική ναυτιλία των 4.000 πλοίων με Ελληνική σημαία στη δεκαετία του ’70 και με 120.000 ναυτικούς, σήμερα αποτελεί ιστορική ανάμνηση και μόνο, μια και τα 2/3 της ελληνόκτητης ναυτιλίας μας βρίσκονται με σημαίες ευκαιρίας, ενώ ο αριθμός των Ελλήνων ναυτεργατών έχει συρρικνωθεί δραματικά σε βαθμό που να μην υπερβαίνει τις 15.000.

Από την άλλη μεριά, η ανεργία στις τάξεις των ναυτικών υπερβαίνει το 50% του ενεργού δυναμικού, αλλά και όσοι εργάζονται, έχουν υποστεί και εξακολουθούν να υφίστανται τα τελευταία πέντε χρόνια τεράστιες μειώσεις στο εισόδημά τους.

Τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος 2017 μόνο ενθαρρυντικά πρέπει να είναι καθώς παρατηρείται αύξηση 11,6% στο σύνολο των ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών το 2017, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2016.

ΑΎΞΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΆΦΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΘΈΝΤΕΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΎΣ ΤΌΣΟ ΣΕ ΠΛΟΊΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΣΗΜΑΊΑ (9,2%) ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΟΊΑ ΜΕ ΞΈΝΗ ΣΗΜΑΊΑ (39,0%), ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΈΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤ.

Αναφορικά με τις κατηγορίες ειδικοτήτων του προσωπικού που απασχολείται στα πλοία με ελληνική και ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, παρατηρείται αύξηση του ναυτολογηθέντος ανώτερου προσωπικού κατά 16,9% το έτος 2017 σε σχέση με το 2016.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία του δόκιμου προσωπικού παρατηρείται αύξηση των ναυτολογηθέντων κατά 3,7% το έτος 2017, σε σχέση με το έτος 2016. Τέλος, στην κατηγορία του κατώτερου προσωπικού παρατηρείται αύξηση στους ναυτολογηθέντες κατά 9,4%, το έτος 2017, σε σχέση με το έτος 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*