Με την ομαδική ασφάλεια κερδίζουν όλοι…

Είναι εντελώς διαφορετική η μεταχείριση της μονάδας από την μεταχείριση της ομάδας. Δεν χρήζει της ίδιας αντιμετώπισης η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από ένα μεμονωμένο άτομο σε σύγκριση με τη μαζική αγορά του ίδιου προϊόντος από ένα πλήθος ατόμων. Η διαπραγμάτευση είναι αντικειμενικά άνιση.
Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξασφαλίζουν ασύγκριτα και μοναδικά οφέλη για τους κατόχους τους. Προσφέρουν ότι ακριβώς θα προσδοκούσε οποιοσδήποτε καταναλωτής από οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία: τελειοποιημένο προϊόν, τελειοποιημένη εξυπηρέτηση και φυσικά τελειοποιημένη τιμή.
 Το προϊόν
Αυτό θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτήν. Οι παροχές του δεν θα είναι αντιγραφή κάποιων τυποποιημένων προγραμμάτων που υπάρχουν στα ράφια κάποιας ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά αποτέλεσμα διερεύνησης των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάποια συγκεκριμένη ομάδα με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της ομάδας αυτής. Οι όροι θα είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων από θέση υπεροχής και όχι αποδοχή κάποιου πακέτου το οποίο θα είναι φτιαγμένο με κάποιο άλλο σκεπτικό. Οι παράμετροι θα είναι συγκεκριμένοι και κάθε κάλυψη θα δημιουργείται για να καλύπτει μια ανάγκη που υπάρχει και η κάλυψή της είναι ζωτικής σημασίας για την ζωή του ατόμου που συνθέτει την ομάδα.
 Η εξυπηρέτηση
Είναι απολύτως φυσιολογικό η εξυπηρέτηση μιας ομάδας να γίνεται με απόλυτη προτεραιότητα. Οι κλάδοι ομαδικών συμβολαίων των ασφαλιστικών εταιριών δουλεύουν χωρίς ανάσα. Οι άνθρωποι αυτού του κλάδου γνωρίζουν ότι ένα κακό νέο πολλαπλασιάζεται εν αντιθέσει με ένα καλό που υποπολλαπλασιάζεται. Η καλή εξυπηρέτηση δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στην ασφαλιστική εταιρία ενώ η κακή εξυπηρέτηση δίνει συγκριτικό μειονέκτημα. Οι αποζημιώσεις διεκπεραιώνονται άμεσα και η γενικότερη διαχείριση των εκκρεμοτήτων γίνεται γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 Η τιμή
Η τιμή θα είναι η καλύτερη που μπορεί να υπάρξει. Διαφορετικά αγοράζει κάποιος μόνος του και διαφορετικά μαζί με όλη την ομάδα του. Το μέγεθος της ομάδας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή τιμολόγηση. Εκτός των άλλων το θετικό αποτέλεσμα ζημιών στο τέλος κάθε χρόνου δίνει το δικαίωμα για επιστροφή μέρους του ασφαλίστρου. Άρα επιτυγχάνεται εξαιρετική τιμολόγηση και συμμετοχή στα κέρδη του προγράμματος εφόσον υπάρξει.
 Όλοι θα κερδίσουν πολλά
Τα ομαδικά συμβόλαια δίνουν την δυνατότητα σε όλους τους άμεσα και έμμεσα αντισυμβαλλόμενους να κερδίσουν πολλά. Τα κέρδη αυτά θα είναι σημαντικά για τον εργοδότη, για τους εργαζόμενους, για την ασφαλιστική εταιρία και για την πολιτεία.
 Οφέλη για τον εργοδότη
Ο εργοδότης θα κερδίσει περισσότερη ηρεμία πνεύματος γνωρίζοντας πως οποιοδήποτε περιστατικό ατυχήματος θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλιώς θα μείνει εγκλωβισμένος στις αγκυλώσεις ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που δε θα του προσφέρει ούτε ταχύτητα ούτε εξυπηρέτηση. Η ελευθερία επιλογών που προσφέρεται είναι υψίστης σημασίας αγαθό την κρίσιμη στιγμή που θα χρειαστεί. Η προσφορά επιπλέον ασφάλισης από την υποχρεωτική προς τους εργαζόμενους, του προσφέρει άριστη αντιμετώπιση ακόμα και αν μια υπόθεση πάρει την δικαστική οδό.
Πολύ σημαντικό όφελος θα προκύψει επίσης από την αλλαγή συμπεριφοράς των εργαζομένων στην επιχείρηση, οι οποίοι άμεσα ωφελούνται από τις ασφαλιστικές παροχές του ομαδικού προγράμματος. Είναι φυσικό να αυξηθεί η αποδοτικότητα αφού υποσυνείδητα η ασφάλιση προσφέρει ηρεμία πνεύματος και σιγουριά. Η ύπαρξη ομαδικού ασφαλιστηρίου μειώνει την πιθανότητα αποχώρησης κάποιου σημαντικού στελέχους, ενώ δίνει σημαντικό κίνητρο σε κάποιο άλλο να προτιμήσει την επιχείρηση που του το παρέχει. Όποια επιχείρηση διαθέτει ομαδικό ασφαλιστήριο διαθέτει ταυτόχρονα ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Όποια δεν διαθέτει έχει συγκριτικό μειονέκτημα.
  Οφέλη για τους εργαζόμενους
Οι εργαζόμενοι θα απολαύσουν άμεσα τα οφέλη του ομαδικού τους συμβολαίου. Θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις παροχές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία και ίσως σε μερικές περιπτώσεις να βελτιώσουν την σύνταξή τους. Η ένταξη της οικογένειας του εργαζομένου στο συμβόλαιο αυτό μπορεί να γίνει με ελάχιστο κόστος. Επίσης μπορεί να υπάρξει άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα από την τεράστια μείωση του κόστους του ατομικού ασφαλιστηρίου που μπορεί να φτάσει και μέχρι 80%. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό ομαδικού και ατομικού ασφαλιστηρίου. Η οικογένεια θα είναι καλυμμένη για έκτακτα περιστατικά και το αίσθημα ασφάλειας θα λειτουργήσει ευεργετικά στη λειτουργία της. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να αυξηθεί η ευχαρίστηση για την εργασία και η προσήλωση στους στόχους της επιχείρησης. 
 Οφέλη για την ασφαλιστική εταιρία
Η ασφαλιστική εταιρία ίσως δεν προσδοκά άμεσα οφέλη από ένα ομαδικό ασφαλιστήριο. Η συχνότητα των αποζημιώσεων και η επιστροφή μέρους των κερδών όταν υπάρξουν στενεύουν τα περιθώρια. Τα έμμεσα οφέλη όμως από την εγκατάσταση ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου το οποίο θα λειτουργήσει σωστά είναι πολλά: Η εταιρία γίνεται γνωστή στο εργασιακό περιβάλλον και επιτυγχάνεται μια άμεση διαφήμιση χωρίς κόστος. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε έναν κοινό χώρο και είναι άμεσα προσβάσιμοι για ενημέρωση σχετικά με άλλα προϊόντα. Η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να δημιουργήσει κάποιο προϊόν το οποίο θα καλύπτει μεγαλύτερα όρια από το ομαδικό. Οι συστάσεις από τον επιχειρηματία για προσέγγιση άλλων επαγγελματιών είναι εύκολες. Διάφορες συνέργειες μπορούν να προκύψουν με γνώμονα το κοινό όφελος.
 Οφέλη για την πολιτεία
Το οικονομικό κέρδος από τους φόρους που προκύπτει για το κράτος είναι σημαντικό αλλά παραμένει αμελητέο μπροστά στα άυλα οφέλη. Η πολιτεία κερδίζει αναμφισβήτητα όταν μέλη της είναι εξασφαλισμένοι και ήρεμοι πολίτες. Το αίσθημα ασφάλειας παράγει και προάγει ειρήνη και η ειρήνη είναι το ζητούμενο κάθε ευνομούμενης χώρας. Η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τα κενά της κοινωνικής. Καλλιεργείται ασφαλιστική συνείδηση και ασφαλιστική παιδεία, έννοιες που είναι συνυφασμένες με την πρόοδο και την ευημερία σε όλα τα πολιτισμένα κράτη.
 Η σωστή ωρίμανση της σχέσης με την ασφαλιστική εταιρία
Όπως κάθε γνωριμία περνάει τα στάδιά της, έτσι και η γνωριμία μεταξύ επιχείρησης, εργαζομένων και ασφαλιστικής εταιρίας περνάει τα δικά της. Η ωρίμανση αυτής της σχέσης με τον σωστό τρόπο δημιουργεί ανυπολόγιστα οφέλη για όλους.
Ας ξεκινήσουμε από την βασική παραδοχή της φιλοσοφίας της ομαδικής ασφάλισης, ότι δηλαδή ομαδική συμμετοχή και κατανάλωση συνεπάγεται τελειοποιημένο προϊόν, τελειοποιημένη εξυπηρέτηση και τελειοποιημένη τιμή. Υπό αυτή την αρχιτεκτονική δημιουργείται το πρώτο ομαδικό συμβόλαιο για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Έπειτα μπορεί να γίνει μια εξατομικευμένη μελέτη για κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά έτσι ώστε αφενός να καλυφθούν οι προσωπικές ανάγκες του καθενός, αφετέρου, να γίνει αναθεώρηση των υφιστάμενων ατομικών ασφαλιστηρίων –αν υπάρχουν- για να ενσωματωθούν οι παροχές του ομαδικού και να μειωθεί το κόστος.
Εξαντλούνται όμως οι δυνατότητες του ομαδικού οφέλους εδώ; Μήπως κοινή δεν είναι η ανάγκη να ασφαλίσουν όλοι με την ίδια φιλοσοφία και την ακίνητη περιουσία τους; Μήπως κοινή δεν είναι η ανάγκη να ασφαλίσουν και τα οχηματά τους; Υπάρχει κανένας που δε θα ήθελε να ασφαλίσει την οικογενειακή του αστική ευθύνη με κόστος σχεδόν μηδενικό; Οι ανάγκες είναι πολλές και οι λύσεις εφικτές. Έτσι παίρνει σάρκα και οστά η δυναμική μιας ομάδας. Το κοινό όφελος γίνεται ατομικό και η δύναμη της ομάδας από αφηρημένη έννοια αποκτά ύλη, μορφή και υπόσταση. Η δημιουργία κοινών οικονομικών συμφερόντων δένει τον εργαζόμενο με την επιχείρηση και τους συναδέλφους του και οι στόχοι αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερο προσανατολισμό. Όλα τα παραπάνω δίνουν μόνιμες απαντήσεις σε κάθε είδους κρίσεις οικονομικές και όχι μόνο. Οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι προϊόντα που ανθοφορούν σε περιόδους κρίσεων.
Ο διευθυντής της ορχήστρας
Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος που θα ενορχηστρώσει και θα διευθύνει την παράσταση. Ο ρόλος του επαγγελματία ασφαλιστικού συμβούλου είναι πολύ καθοριστικός σε κάθε σημείο. Οι κινήσεις του και οι αρμοδιότητές του είναι απολύτως σημαντικές για την επιτυχία του εγχειρήματος. Αυτά που πρέπει να φέρει εις πέρας είναι:
> Τη δημιουργία του κατάλληλου ασφαλιστικού σχεδιασμού μέσα από την ανάλυση των αναγκών της κάθε επιχείρησης
> Τη διαπραγμάτευση με τις ασφαλιστικές εταιρίες για τους όρους, τις προδιαγραφές και την τιμολόγηση των προϊόντων
> Την παρουσίαση και την διαρκή ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα οφέλη από το πρόγραμμα
> Την εξατομικευμένη βελτίωση των υφιστάμενων παροχών για κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά
> Την επιλογή του κατάλληλου timing για ενδεχόμενες βελτιώσεις και προσθήκες
> Την επιλογή του κατάλληλου timing για επέκταση της συνεργασίας στα υπόλοιπα ομαδικά προγράμματα κοινού συμφέροντος
> Την ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρίας για την πορεία του προγράμματος/των και την σπουδή για την διαρκή ανανέωση της εμπιστοσύνης της σε αυτά
> Την καθημερινή διαχείριση των εκκρεμοτήτων και της γραφειοκρατίας μέσω ενός αξιόπιστου ευέλικτου και σταθερού μηχανισμού
> Τη τακτική συνεργασία με τον επιχειρηματία για την πορεία των προγραμμάτων, την επίλυση των προβλημάτων, τον καθορισμό των μελλοντικών στόχων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν
-Την διαχείριση των κρίσεων και την εξασφάλιση των ισορροπιών όποτε χρειαστεί για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος.
 Τα είδη της ομαδικής ασφάλισης
Υπάρχουν πάρα πολλά είδη ομαδικής ασφάλισης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θα γίνουν ύλη για το άρθρο του επόμενου τεύχους. Αν και η ανάπτυξη των ομαδικών ασφαλίσεων βρίσκεται σε εμβρυακή κατάσταση στη χώρα μας, εντούτοις πολλές από αυτές τις ιδέες που θα παρουσιαστούν μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή και τεράστια οφέλη γι’ αυτούς που θα τις χρησιμοποιήσουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*