Νέα εγκύκλιος για τις εισφορές του ΕΦΚΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα υπολογίζουν πλέον τις εισφορές τους προς τον ΕΦΚΑ επί του ποσοστού 85% του καθαρού τους φορολογητέου εισοδήματος στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ 7/2018 παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την πληρέστερη κατανόηση και την ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων. Μόνο για τη φετινή χρονιά προβλέπεται «έκπτωση» ύψους 15% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος που δηλώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Από το 2019, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται στο 100% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*