Interlife, κτίριο

Ι. Αιλιανού, Interlife: Ομαδικές ασφαλίσεις, η δύναμη των επιχειρήσεων 

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

Στην περίοδο που διανύουμε, όπου η κρίση είναι εμφανής σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με το κρατικό σύστημα να αδυνατεί να “σηκώσει” το φορτίο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας, οι Ομαδικές Ασφαλίσεις καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικούς ρόλους δηλώνει σε συνέντευξη της στο περιοδικό IW η κα Αιλιανού Ιφιγένεια Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων στην INTERLIFE. Όπως, να καλύψουν τα τεράστια κενά που αφήνει η Κοινωνική Ασφάλιση, να τονώσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά κυρίως να αυξήσουν το ηθικό των εργαζομένων, η ζωή των οποίων πλήττεται σήμερα από ανασφάλεια.

 

 

– Ποιες είναι οι κατάλληλες παροχές και οι πρόσθετες παροχές που πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης;

Τα προγράμματα των Ομαδικών Ασφαλίσεων διακρίνονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

α. τα Προγράμματα Προστασίας και

β. τα Αποταμιευτικά (Συνταξιοδοτικά) Προγράμματα

Τα Προγράμματα Προστασίας περιέχουν πακέτο καλύψεων-παροχών που προστατεύουν τον εργαζόμενο/ασφαλισμένο όσο αυτός είναι μέλος της ασφαλισμένης ομάδος.

Οι κυριότερες παροχές αυτών των προγραμμάτων είναι η Βασική Ασφάλιση ή η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων και οι Συμπληρωματικές (Πρόσθετες) Καλύψεις. Βασική Ασφάλιση πχ είναι η Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής  ή, (όσον αφορά στις Ασφαλίσεις Προσωπικών Ατυχημάτων), η Ασφάλιση Θανάτου-Μόνιμης Ολικής/Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα.

Συμπληρωματικές (Πρόσθετες) Παροχές/Καλύψεις θεωρούνται εκείνες που καλύπτουν και άλλους κινδύνους πέραν της Βασικής Ασφάλισης, όπως οι παροχές της Προσωρινής Ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια, οι παροχές για Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, καθώς και η κάλυψη της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια.

Κατά συνέπεια, ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα Ομαδικής ασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο κύριες παροχές, όσο και πρόσθετες.

 

– Πιστεύετε ότι οι Πρόσθετες Παροχές είναι ισχυρό κίνητρο για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων μιας επιχείρησης και στην αύξηση της ικανοποίησής τους;

‘Oλες οι παροχές, Βασικές ή Πρόσθετες, προσφέρουν ισχυρά οφέλη και πλεονεκτήματα τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στους εργαζόμενους.

Η επιχείρηση επενδύει στο σημαντικό κεφάλαιο ανάπτυξής της που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της προς αυτό, προσελκύει και συγκρατεί ικανά στελέχη, προσφέρει ατμόσφαιρα οικονομικής ασφάλειας και προστατεύει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων της.

Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν μέσα από τις ουσιαστικές παροχές ενός προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης την προστασία από τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, όπως ένα ατύχημα ή μία ασθένεια. Μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο αφοσιωμένοι στον εργοδότη, δουλεύουν πιο σκληρά και αποδίδουν καλύτερα, όταν είναι ασφαλισμένοι. Επίσης κατανοούν πλέον ότι μόνο ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης που τους προσφέρεται από τον εργοδότη τους μπορεί να συμπληρώσει σήμερα τα τεράστια κενά των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης και μάλιστα χωρίς οι ίδιοι να επιβαρυνθούν οικονομικά με κόστος ασφάλισης ατομικού προγράμματος.

 

– Ποιο συμβόλαιο διαθέτει η INTERLIFE στην αγορά και ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από αυτό;

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις απευθύνονται σε ήδη συγκροτημένες ομάδες ατόμων. Η δομή επομένως ενός προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης έχει άμεση σχέση με το είδος της επιχείρησης, το πλήθος των ατόμων που τη συνθέτουν, με τις ανάγκες των προς ασφάλιση ατόμων αλλά και το κόστος που είναι διατεθειμένος ο εργοδότης/συμβαλλόμενος να καταβάλει.

Η INTERLIFE A.A.E.Γ.Α., η οποία επί πολλά έτη καλλιεργεί, προωθεί και συμβάλλει με την τεχνογνωσία της και την κοινωνική της ευθύνη στην ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Συνείδησης, είναι σε θέση να “χτίσει” ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης βασισμένο απόλυτα στις ανάγκες της εκάστοτε υποψήφιας προς ασφάλιση ομάδας.

Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της θα σχεδιάσει και θα προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση μέσα από παροχές οι οποίες θα προσφέρουν την πλήρη και ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*