Οι πράσινες επενδύσεις αναπτύσσουν τις ασφαλιστικές εργασίες

Στην εποχή που διανύουμε τα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη διατήρηση και την προστασία του κατέχουν πρωταρχική θέση στην ατζέντα των περισσότερων χωρών. Πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για ένα παγκόσμιο «πράσινο» New Deal, που θα δώσει το φιλί της ζωής στην οικονομία και θα ωφελήσει το περιβάλλον. Η ασφαλιστική βιομηχανία δε μπορεί παρά να διαδραματίσει τον δυναμικό της ρόλο στις εξελίξεις που σχετίζονται με την «πράσινη» επιχειρηματικότητα. Οι εταιρίες έχουν την δυνατότητα όχι μόνο της υιοθέτησης πράσινης πρακτικής αλλά και ασφαλιστικής κάλυψης όλου του νέου πεδίου που δημιουργείται από τις νέες δραστηριότητες που ανοίγονται από την εξέλιξη των πράσινων επενδύσεων.
 οι παράγοντες που έχουν διαμορφώσει νέες δυναμικές και προοπτικές στο επιχειρείν δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των εννοιών της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης επιχειρηματικότητας.
 Η έκθεση Stern, που δημοσιεύθηκε πριν από δύο περίπου χρόνια, χρησιμοποιώντας μια πολύπλοκη οικονομική ανάλυση, καταλήγει στο ότι η ανάληψη άμεσης δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί όχι μόνο περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αναγκαία επιλογή αλλά και οικονομικά ορθολογική απόφαση.
Ο κ. Stern υποστηρίζει ότι αν αδιαφορήσουμε για το πρόβλημα η παγκόσμια κατά κεφαλή κατανάλωση θα μειωθεί μόνιμα κατά 20%, ενώ για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το κόστος θα ανέλθει σε λιγότερο από 2% του ετήσιου Α.Ε.Π. παγκοσμίως.
 Οι οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι που καθιστούν την πράσινη επιχειρηματικότητα τόσο θελκτική όσο και αναγκαία, έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αυτονομία, την αυτάρκεια και την ασφάλεια των χωρών και, εντέλει, την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους. Οι οικονομίες που θα παραμείνουν προσκολλημένες σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση ορυκτών καυσίμων με υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση -πετρέλαιο, άνθρακας, λιγνίτης- δεν θα καταλήξουν, απλώς, δακτυλοδεικτούμενες ως παγκόσμιοι ρυπαντές. Θα αντιμετωπίσουν επίσης πολύ μεγάλο κόστος από πλευράς μείωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.
 Η μετάβαση όμως σε μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα, δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί συνδυαστικές κινήσεις και πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο που θα απαρτίζονται από κίνητρα για μείωση ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών έντασης εκπομπών αερίων, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, δράση σχετική με τις μη ενεργειακές εκπομπές και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών χαμηλής χρήσης άνθρακα.
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η ουδέτερη, όσον αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ανάπτυξη και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, περνούν από την πράσινη τεχνολογία. Η πράσινη τεχνολογία, κρίκος της πράσινης επιχειρηματικότητας, είναι αυτή που, κατά βάση, εξουδετερώνει το δίλημμα: ανάπτυξη ή περιβάλλον. Σήμερα, πλέον, η ανάπτυξη που δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της το περιβάλλον είναι αδιανόητη. Όμως το ίδιο αδιανόητη είναι και η επιστροφή σε ρυθμούς ζωής της προβιομηχανικής εποχής. Ιδίως, δε, για τους λαούς ταχύτατα αναπτυσσόμενων οικονομιών που αξιώνουν να απολαύσουν, εξίσου μ’ εμάς, ένα δυτικό τρόπο ζωής. Το ζητούμενο, επομένως, είναι να συνδυάσουμε ανάπτυξη και περιβάλλον. 
 Οι δραστηριότητες των πράσινων επιχειρήσεων μπορούν να καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας:
            Πρωτογενή (βιολογικά προϊόντα, βιοποικιλότητα)
            Δευτερογενή (Τρόφιμα, Χειροτεχνία, Ανακύκλωση)
            Τριτογενή (εμπόριο πράσινων προϊόντων)
            Τεταρτογενή (επικοινωνία, προβολή, πιστοποίηση)
 ΛΙΓΕΣ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ»
Αν και οι πράσινες επιχειρήσεις αποτελούν προς το παρόν μικρό ποσοστό της ευρωπαϊκής οικονομίας (περίπου 2%), αναπτύσσονται με ιδιαίτερη ταχύτητα. Για παράδειγμα, η σημερινή αξία της «πράσινης» αγοράς στις Κάτω Χώρες είναι περίπου 6 δισ. ευρώ.
 Σύμφωνα με τη γερμανική εταιρία συμβούλων Roland Berger η παγκόσμια αγορά περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών φτάνει σε μέγεθος το 1 δισ. ευρώ και αναμένεται έως το 2020 να φτάσει τα 2,2 δισ. ευρώ.
 Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) η περιβαλλοντική απασχόληση καλύπτει παγκοσμίως το 0,4% – 3% της συνολικής απασχόλησης, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά μέσο όρο 1,3%, με πρωτοπόρους τους Αυστριακούς, τους Βέλγους και τους Δανούς. Με βάση την ίδια μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α., για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών που αναφέρονται στην παρακολούθηση και τη διαχείριση της ρύπανσης στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο υδάτινο δυναμικό και στο έδαφος, απαιτούνται δαπάνες της τάξης των 40 δισ. ευρώ/έτος, ενώ οι επενδύσεις της εικοσαετίας 1990-2010 θα φτάσουν μόλις τα 260 δισ. ευρώ.
 Οι ευεργετικές επιπτώσεις των πράσινων επενδύσεων είναι κάτι παραπάνω από ορατές, αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ο.Ο.Σ.Α. 500.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε έτος, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3% περίπου των ανέργων της Ε.Ε. Οι δυνατότητες, ωστόσο και τα κίνητρα χρηματοδότησης των πράσινων επιχειρήσεων δεν είναι αρκετά.
 Σε συνέχεια της έκδοσης «EuroCharity Yearbook 2007: Το Πνεύμα του Δάσους – Η ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου στις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007», η οποία ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων ελληνικών εταιριών και την υποστήριξη σημαντικών προσωπικοτήτων, η EuroCharity, εταιρία λειτουργίας του μοναδικού ελληνικού οδηγού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (www.eurocharity.org), αποτελώντας μια αποτελεσματική γέφυρα επικοινωνίας, ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό διάλογο και συμβάλλοντας περαιτέρω στην προσπάθεια για αλλαγή, αφιερώνει τη δεύτερη έκδοση του «EuroCharity Yearbook» στην Πράσινη Ανάπτυξη.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*