ΙFRS 17 Insurance Contracts-Το νέο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

H υιοθέτηση του IFRS 17 θα επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές σε ολόκληρο τον ασφαλιστικό κλάδο, αναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World

Το συγκεκριμένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο εκτιμάται πως θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον λογιστικό χειρισμό των ασφαλιστικών συμβολαίων, ενώ θα επιφέρει και αξιοσημείωτες αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστικών οργανισμών.

Αν και το συγκεκριμένο Πρότυπο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, ο βαθμός της πολυπλοκότητας που απαιτείται για την πρακτική εφαρμογή του είναι τέτοιος που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στις ασφαλιστικές εταιρείες πολύ νωρίτερα. Εκτιμάται πως το νέο Λογιστικό Μοντέλο θα επιφέρει τις σημαντικότερες αλλαγές στις υπάρχουσες υποδομές των Οργανισμών, στα συστήματα πληροφορικής καθώς και στη συλλογή δεδομένων που απαιτούνται για την επιτυχημένη εφαρμογή του.

Καλό θα είναι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του νέου Προτύπου, να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη την πολυετή εμπειρία τους από το εποπτικό πλαίσιο Solvency II.

Το καινούργιο Λογιστικό Πρότυπο αντικαθιστά το υφιστάμενο

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ-International Accounting Standards Board-IASB), πριν από έξι (6) μήνες περίπου (18 Μαΐου 2017), ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου Προτύπου αναφορικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (IFRS 17). Με την εισαγωγή του νέου αυτού λογιστικού μοντέλου, το ΣΔΛΠ έχει ως στόχο την αύξηση της διαφάνειας στις χρηματοοικονομικές αναφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (οι επενδυτές θα κατανοήσουν καλύτερα την έκθεση των εταιρειών στους κινδύνους, την κερδοφορία τους κ.ά.) καθώς και την ενίσχυση της συγκρισιμότητας μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων. Κι αυτό γιατί το υφιστάμενο Λογιστικό Πρότυπο (IFRS 4 ή ΔΠΧΑ 4) επέτρεπε στις ασφαλιστικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τα εθνικά λογιστικά πρότυπα στην περίπτωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων.

Το νέο αυτό Λογιστικό Μοντέλο θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Πρότυπο IFRS 4 (δημοσιεύθηκε το 2004) από την 1η Ιανουαρίου 2021 και θα απαιτήσει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με ενιαίο τρόπο, αντικαθιστώντας το σημερινό πλήθος των διαφορετικών προσεγγίσεων, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του IFRS 4.

Οι προκλήσεις για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς

Το IFRS 17 (ΔΠΧΑ 17) μπορεί να χρειάζεται περίπου τριάμισι χρόνια για να μπει σε εφαρμογή, όμως είναι σημαντικό για τις ασφαλιστικές εταιρείες να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται πολύ πιο σύντομα, για να αναπτύξουν ένα ενιαίο πλάνο υλοποίησης, το οποίο θα τις κατευθύνει μεθοδικά και αποτελεσματικά στη συμμόρφωση με το συγκεκριμένο Διεθνές Πρότυπο. Εκτιμάται πως το συγκεκριμένο Πρότυπο θα επιφέρει τις σημαντικότερες αλλαγές στις υπάρχουσες υποδομές των Οργανισμών, στα συστήματα πληροφορικής καθώς και στη συλλογή δεδομένων που απαιτούνται για την επιτυχημένη εφαρμογή του.

Οι Οργανισμοί θα πρέπει να υλοποιήσουν νέα συστήματα και διαδικασίες, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις του IFRS 17. Οι κυριότερες προκλήσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και των αναφορών θα είναι οι εξής:

α) Πηγαία Συστήματα: Με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου, τα δεδομένα θα πρέπει να δοθούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λεπτομέρειας.

β) Αναλογιστικά Συστήματα: Θα πρέπει να εκτελούνται πιο συχνά, ενσωματώνοντας πιο περίπλοκα μοντέλα και αλγορίθμους, ειδικά κατά το κλείσιμο των οικονομικών περιόδων.

γ) Συστήματα Γενικής Λογιστικής: Απαιτείται επιπλέον ανάλυση και αντιπαραβολή των δεδομένων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών λογαριασμών.

δ) Αναφορές: Το IFRS 17 αυξάνει τις απαιτήσεις στο πλαίσιο των αναφορών, με ολοένα και περισσότερους τύπους αναφορών να πρέπει να συμπληρωθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η τεχνολογία σύμμαχος προς τη συμμόρφωση με το νέο Λογιστικό Πρότυπο

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το IFRS 17, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τις μελέτες αποκλίσεων (gap analysis), προκειμένου στη συνέχεια να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και μεθόδους, για να συμμορφωθούν με τις αλλαγές που εισάγει το νέο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, εκμεταλλευόμενες πάντα τις δυνατότητες εξειδικευμένων συστημάτων πληροφορικής. Ιδιαίτερα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά καθιστούν καθοριστική τη συμβολή των συστημάτων πληροφορικής και αφορούν κυρίως τις κάτωθι περιοχές:

  1. Υπολογιστικές Δυνατότητες (Calculation Capabilities): Δυνατότητα ορισμού και εκτέλεσης υπολογιστικών μεθόδων με βάση τις απαιτήσεις του IFRS 17, σε μια πλατφόρμα που προσφέρει υψηλή παραμετροποίηση καθώς και παράλληλη επεξεργασία in-memory.
  2. Ιχνηλασιμότητα και Ελεγξιμότητα: Σχεδιασμός επαναλαμβανόμενων προσωποποιημένων διαδικασιών, οι οποίες είναι πλήρως διαφανείς και ελέγξιμες.
  3. Ποιότητα Δεδομένων: Ορισμός κανόνων ποιότητας δεδομένων που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η ποιότητα της πληροφορίας που καταλήγει στις αναφορές που προβλέπονται από το IFRS 17.
  4. Σύνθετες Αναφορές (Advanced Reporting): Πρόσβαση σε μια σειρά από σωστά σχεδιασμένες (σύμφωνα με το Πρότυπο), άκρως ενημερωτικές, προκαθορισμένες οικονομικές αναφορές, που περιλαμβάνουν δυνατότητες ανίχνευσης, για πρόσβαση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λεπτομέρειας.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο Οργανισμός που θα επενδύσει στην τεχνολογία δεν εξασφαλίζει μόνο την απαιτούμενη συμμόρφωση που ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (IFRS 17), αλλά μειώνει στο ελάχιστο και την πιθανότητα επιβολής σοβαρών οικονομικών κυρώσεων και αποφεύγει τον κίνδυνο μιας δυνητικής δυσφήμισης.

Η SAS αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη των εταιρειών στη συμμόρφωση με το συγκεκριμένο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρείας, με εκατοντάδες υλοποιήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, εγγυάται την παροχή λύσεων που όχι μόνο θα βελτιώσουν συνολικότερα την απόδοση των εταιρειών, αλλά και θα αυξήσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*