Aλλαγές χωρίς… όρια στα Αυτοκίνητα

Η προοπτική εκτίναξης του κόστους των αποζημιώσεων αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ασφαλιστικής αγοράς και σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, θα απαιτήσει αυξήσεις της τάξης του 40%, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής οι σχετικές προειδοποιήσεις να επαληθεύονται.
 Η σταδιακή αναπροσαρμογή των ορίων – αρχής γενομένης – σε διάστημα λιγότερο από 5 μήνες από σήμερα, παραπέμπει σε γεωμετρική άνοδο του κόστους των αποζημιώσεων και παρά τις κατά καιρούς προειδοποιήσεις για εκτίναξη των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα, ο ασφαλιστικός κλάδος τηρεί στάση αναμονής και δεν έχει ακόμη, προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των τιμολογίων του. Τα νέα συμβόλαια που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου από τις μεγάλες κυρίως εταιρίες, ενσωματώνουν περιορισμένες ή και μηδενικές ακόμη αυξήσεις, ενώ μικρή μερίδα εταιριών, ενσωμάτωσε στα ετήσια συμβόλαιά της, οριακές αυξήσεις της τάξης του 1% κάθε μήνα από το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Σε παρόμοιο μήκος κύματος είναι η τιμολογιακή πολιτική της Εθνικής Ασφαλιστικής – που δίνει και το «βήμα» στην αγορά – η οποία προχώρησε σε αυξήσεις 6%, που αφορούν όμως στη διάρκεια της ασφάλισης, που θα ισχύουν τα νέα αυξημένα όρια ασφαλιστικής κάλυψης. Έτσι π.χ. στα συμβόλαια Φεβρουαρίου με ετήσια ισχύ, η αύξηση του 6%, θα επιβαρύνει το ασφάλιστρο των μηνών από τον Ιούνιο του 2008 έως και τον Ιανουάριο του 2009, ενώ για τα εξάμηνα συμβόλαια, που εκδόθηκαν το Φεβρουάριο, η αύξηση θα επιβαρύνει τους μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο. Αρκετές εταιρίες αναμένεται να καθορίσουν την πολτική τους από το Μάρτιο, οπότε θα έχει αποσαφηνιστεί το κόστος της αντασφαλιστικής κάλυψης, στο βαθμό που όπως επισημαίνουν, η προοπτική εκτίναξης των ορίων της ασφαλιστικής κάλυψης, θα επηρεάσει και την τιμολόγηση των νέων συμβάσεων με τους αντασφαλιστές.
 Τα κόστη τρέχουν…
Πάντως η τιμολογιακή πολιτική των ασφαλιστικών εταιριών δεν αφορά μόνο τα ασφάλιστρα σε σχέση με τα νέα όρια κάλυψης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πολιτική «μαστιγίου και καρότου» τηρείται και στο κρίσιμο του εξορθολογισμού του κόστους πρόσκτησης εργασιών, που παραμένει εξαιρετικά υψηλό, παρά το γεγονός ότι η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης, αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών, δεν δικαιολογούν τη γενναιόδωρη πολιτική προμηθειών που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Το υψηλό λειτουργικό κόστος, αποτελεί άλλωστε αχίλλειο πτέρνα της ασφαλιστικής αγοράς, στο βαθμό που ούτως ή άλλως, ο κλάδος της αστικής ευθύνης, λειτουργεί με εξαιρετικά υψηλό δείκτη ζημιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το loss ratio του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2007 από την ΥΣΑΕ, διαμορφώνεται στο 101,5% ενώ για το σύνολο των καλύψεων, διαμορφώνεται στο 86,3%. Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και από τα στοιχεία των ισολογισμών όλων των εταιριών, που διαμορφώνουν το δείκτη ζημιών, χωρίς δηλαδή το συνυπολογισμό του κόστους πρόσκτησης που έχει ο κλάδος της αστικής ευθύνης στο 79%. Εάν μάλιστα στο ποσοστό αυτό συνυπολογιστούν και τα ελλείμματα από την υπο-αποθεματοποίηση του κλάδου, γίνεται σαφές ότι τόσο η τιμολογιακή πολιτική, με αιχμή τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου, όσο και η πολιτική πρόσκτησης εργασιών, απαιτούν αναθεώρηση στη βάση μιας πιο ορθολογικής πολιτικής κόστους.
 Η εξέλιξη των αυξήσεων
Η Οδηγία που ενσωματώθηκε πρόσφατα στο ελληνικό δίκαιο με νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή σηματοδοτεί απρόβλεπτες εξελίξεις στην αγορά καθώς προβλέπει τη σταδιακή μέχρι το 2012 αύξηση των κατώτατων ορίων στο 1 εκατ. ευρώ, από 500.000 και 100.000 ευρώ ανά ατύχημα που είναι σήμερα.
 Σύμφωνα με το σχετικό νόμο από 1ης Ιουνίου 2009 τα ελάχιστα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να είναι κατώτερα από 500.000 ευρώ ανά θύμα σε περίπτωση σωματικής βλάβης και από 500.000 ευρώ ανά ατύχημα – ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων – σε περίπτωση υλικής ζημιάς.
 Πρόκειται για ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τα σημερινά όρια, που δεν συνδέουν το ύψος της αποζημίωσης με τον αριθμό των θυμάτων ενός ατυχήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης για σωματικές βλάβες, περιορίζεται στις 500.000 ευρώ ανά ατύχημα, ανεξάρτητα δηλαδή από τον αριθμό των θυμάτων ενός ατυχήματος και στις 100.000 ευρώ για υλικές ζημιές. Η αναπροσαρμογή των ορίων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των αποζημιώσεων, σε περίπτωση πολύνεκρων ατυχημάτων.
 Τα ελάχιστα ποσά της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμόζονται εκ νέου από 1ης Ιανουαρίου 2011 και καθορίζονται στα 750.000 ευρώ ανά θύμα σε περίπτωση σωματικής βλάβης και 750.000 ευρώ ανά ατύχημα σε περίπτωση υλικής ζημιάς, ενώ από 1ης Ιουνίου 2012 τα παραπάνω ποσά ανεβαίνουν στο 1 εκατ. ευρώ ανά θύμα σε περίπτωση σωματικής βλάβης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*