ARAG- Νέα προϊόντα και καινοτομία

«Innovation» ..αναμφισβήτητα είναι η λέξη που μας χαρακτήρισε το 2017. Είναι η έννοια που συζητιέται παντού και αρκετές εταιρίες έχουν στηρίξει ολόκληρη στρατηγική ανάπτυξης εργασιών πάνω στην λέξη «καινοτομία».

Η καινοτομία, ωστόσο, για να έχει αξία, θα πρέπει να γίνεται προς τη σωστή πρακτική κατεύθυνση, με τα κατάλληλα μέσα και προς όφελος των αποδεκτών.

Έτσι λοιπόν, το νόημα της καινοτομίας ολοκληρώνεται όταν το αποτύπωμά της συνδυάζει το πρωτοποριακό στοιχείο με την χρησιμότητα στους πολλούς.

Δεν είναι τυχαίο πως τα τελευταία χρόνια, ο διεθνής όμιλος ARAG, αποφάσισε να μετονομάσει έναν από τους κυριότερους πυλώνες εργασιών του από “International Products” σε “Product and Innovation”. Ο όμιλος ARAG στόχο έχει να δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα, με την αίσθηση της διαφορετικότητας και  μοναδικά στην αγορά.

Πλησιάζοντας τη χρονιά που σε λίγο φτάνει στο τέλος της, η ARAG Ελλάδος ανταποκρίθηκε και φέτος πλήρως στις απαιτήσεις του ομίλου αναφορικά με την καινοτομία και τη δημιουργία νέων αλλά και tailor made προϊόντων. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στοχευμένα και προπάντων χρήσιμα προϊόντα Νομικής Προστασίας σε αυτόν που θα τα αγοράσει.

Συγκεκριμένα, από αρχές του 2017 στην ARAG Ελλάδος, προσθέσαμε στα ήδη επιτυχημένα προϊόντα μας:

 1. Νομική Προστασία Αγροτών

Ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για τους επαγγελματίες αγρότες. Οι ιδιαιτερότητες αυτού του επαγγέλματος και η εξασφάλιση των συμφερόντων τους ήταν τα δύο βασικά σημεία που έπρεπε να σταθούμε όταν σκεφτήκαμε για πρώτη φορά αυτό το target group. Για την εξασφάλιση των έννομων συμφερόντων τους, στο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας της ARAG προσφέρουμε τις καλύψεις:

 • διεκδίκηση αποζημίωσης για τις υλικές ζημίες από τρίτους τόσο στην καλλιεργήσιμη γη όσο και στα αγροτικά μηχανήματα και στις εγκαταστάσεις του επαγγελματία αγρότη
 • ποινική υπεράσπιση για αδικήματα που έχουν σχέση με την εκτέλεση της αγροτικής δραστηριότητας
 • υπεράσπιση στις διαφορές που θα προκύψουν με μισθωτήρια συμβόλαια αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Διαφορές με τον ΟΓΑ
 • Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία, για ασφαλιστήρια της αγροτικής επιχείρησης

Ακόμα και

 • Διεκδίκηση απαιτήσων για διαφορές με τον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις
 1. Νομική Προστασία Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Οι λεγόμενοι διαχειριστές αφερεγγυότητας είναι είναι ένα νέο επάγγελμα που δημιουργήθηκε με το Π.Δ. 133/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4316/2015 από 01.01.2017 αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που προβλέπονται στον πτωχευτικό κώδικα. Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας έχουν υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

Στο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας καλύπτονται:

 • υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια για  εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα.
 • υπεράσπιση στις διαφορές με τις διοικητικές  αρχές και την εποπτική αρχή
 • προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας
 1. Νομική Προστασία προπονητών/γυμναστών ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων      &

Νομική Προστασία μελών Δ.Σ. ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων

Αναλογιζόμενοι το χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού δημιουργήσαμε εξειδικευμένα προγράμματα για την προστασία τόσο των προπονητών/γυμναστών όσο και των μελών του Δ.Σ. Ενδεικτικά οι καλύψεις που προσφέρονται σε αυτό το πρόγραμμα είναι κυρίως η ποινική υπεράσπιση των ασφαλισμένων και η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης.

 1. Νομική προστασία χειριστή & ιδιοκτήτη Drone

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την αστική ευθύνη που θα πρέπει να έχει ο κάτοχος και ο χειριστής Drone, στα ελληνικά Σ.Μη Ε.Α. (Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και μετά την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία, από το 2016 δημιουργήσαμε εξειδικευμένο πρόγραμμα για όλες τις κατηγορίες drones. Ενδεικτικά το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας χειριστή & ιδιοκτήτη Drone καλύπτει:

 • Διεκδίκηση απαιτήσεων αστικής φύσης
 • Ποινική υπεράσπιση του χειριστή σε περίπτωση τραυματισμού τρίτου προσώπου
 • Διαδικασίες με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
 • Διαφορές που αφορούν στην επισκευή, την συντήρηση ή την εγγύησή του drone
 • Διαφορές με άλλα ασφαλιστήρια του drone και προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης.
 1. Νομική Προστασία χρήστη διαδικτύου (ARAG Cyber Protection)

Ένα ολοκαίνουριο προϊόν, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από αρχές του νέου έτους είναι και το ARAG Cyber Protection.

Γνωρίζετε τον θόρυβο που γίνεται καιρό τώρα για τις «επιθέσεις» που μπορεί να δεχθεί κάποιος χρήστης του internet.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται το ανωτέρω πρόγραμμα ασφάλισης που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα
 • Εστιάσαμε στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω internet και στην προσβολή της προσωπικότητας από δόλιες ενέργειες internet
 • Και σε αυτές τις περιπτώσεις καλύπτουμε την αγωγή για την αποζημίωση του ασφαλισμένου καθώς και την υποβολή μήνυσης και παράσταση πολιτικής αγωγής.

Το ασφαλιστικό προϊόν διατείθεται σε ατομικό ή οικογενειακό πακέτο.

Με τα παραπάνω νέα και πρωτοποριακά προϊόντα στον κλάδο της Νομικής Προστασίας, η εταιρία μας εισέρχεται στη νέα χρονιά με ένα πλήθος προγραμμάτων ασφάλισης για κάθε καταναλωτή, οδηγό, οικογενειάρχη, ελεύθερο επαγγελματία κλπ. με σκοπό να τον βοηθήσουμε στην επίλυση των νομικών των διαφορών.

Γιατί ARAG; 

Γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί, και για να βρεις το δίκιο σου κοστίζει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*