Ανθεκτικές στις ζημίες οι Hannover Re και Munich Re

Η ανθεκτικότητα των δυο μεγάλων αντασφαλιστικών ομίλων της Γερμανίας, Hannover Re και Munich Re αντανακλάται στα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 2017 που δημοσίευσαν (τα τελικά θα ανακοινωθούν στα μέσα Μαρτίου) και τα οποία δείχνουν ότι αμφότερες οι εταιρείες απορρόφησαν τους κραδασμούς από τις υψηλές ζημίες από φυσικές καταστροφές του περασμένου έτους και αντιμετωπίζουν το μέλλον με αισιοδοξία…

Hannover Re

Πιο συγκεκριμένα, η Hannover Re ανακοίνωσε ότι αναμένει καθαρά κέρδη της τάξης των 950 εκατ. ευρώ για το 2017, σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη (800 εκατ. ευρώ), αν και μειωμένα κατά 19% σε σύγκριση με τα κέρδη 1,17 δις. ευρώ του 2016. Οπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος Ulrich Wallin, «πρόκειται για ικανοποιητική επίδοση εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2017 χαρακτηρίστηκε από φυσικές καταστροφές που προκάλεσαν ασφαλισμένες ζημίες ύψους άνω των 100 δις. δολ. Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης αύξηση 9% στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και έκανε λόγο για καθαρά κέρδη «άνω του 1 δις. ευρώ» για την τρέχουσα οικονομική χρήση. 

Σχολιάζοντας την περίοδο ανανεώσεων αντασφαλιστικών συμβολαίων (renewals) του Ιανουαρίου, η Hannover Re αποκάλυψε ότι πέτυχε αυξήσεις αντασφαλίστρων 1,4% κατά μέσο όρο. Για την αντασφάλιση υπερβολικών ζημιών (excess of loss) οι αυξήσεις ανήλθαν στο 5,2%, τα ασφάλιστρα στις συμβατικές αντασφαλίσεις διεθνώς αυξήθηκαν κατά 1,6% στις θαλάσσιες αντασφαλίσεις κατά 5%, ενώ στις αεροπορικές αντασφαλίσεις παρέμειναν στάσιμα.  Παρόλα αυτά, η γερμανική αντασφαλιστική επεσήμανε ότι το επίπεδο των αυξήσεων στα αντασφάλιστρα μετριάστηκε από τα πλεονάζοντα κεφάλαια στην αγορά. «Η υπερβάλλουσα προσφορά κεφαλαίων σε σχέση με τη ζήτηση σημαίνει ότι οι αυξήσεις των αντασφαλίστρων ήταν συγκρατημένες. Κατά συνέπεια, δεν ήταν πάντα εφικτό να εξασφαλισθούν τιμές που να αντανακλούν επαρκώς τους αναληφθέντες κινδύνους», τονίζεται χαρακτηριστικά στο ανακοινωθέν της εταιρείας.

Munich Re

H Munich Re από την πλευρά της ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 392 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2017, σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τα κέρδη 2,6 δις. ευρώ του 2016, καθώς η μονάδα αντασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων «έγραψε» πέρυσι ζημίες ύψους 476 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών 2,03 δις. ευρώ το 2016), συνεπεία των ζημιών που προκάλεσαν –μεταξύ άλλων- οι τυφώνες Harvey, Irma και Maria.  Παρόλα αυτά, η ανάκαμψη των μεγεθών του γερμανικού αντασφαλιστικού κολοσσού το δ’ τρίμηνο του 2017 (όπου κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 864 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση και αύξηση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στα 12,22 δις. ευρώ) αποτελούν θετικούς οιωνούς για το τρέχον οικονομικό έτος

Η Munich Re διατηρεί αμετάβλητο στα 8,60 ευρώ/μετοχή το μέρισμα που διανέμει. Οπως σχολίασε ο γενικός οικονομικός διευθυντής Jorg Schneider, «το μέρισμά μας είναι αξιόπιστο. Χάρη στην κεφαλαιακή μας ισχύ, αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τις μεγάλες ζημίες από φυσικές καταστροφές…Οι τιμές των αντασφαλίστρων βελτιώθηκαν σημαντικά σε πολλούς κλάδους της αγοράς κατά τα renewals του Ιανουαρίου, μια τάση που αναμένεται να ενισχυθεί κατά τους επόμενους γύρους ανανεώσεων», πρόσθεσε. Η μέση αύξηση των αντασφαλίστρων για τη Munich Re στα renewals του Ιανουαρίου ήταν 0,8%.

Οπως σημείωσαν οι αναλυτές της Baader Helvea, «Η Munich Re εξακολουθεί να έχει πολύ ισχυρό ισολογισμό (δεσμευμένα αποθεματικά, μη εγγεγραμμένα κέρδη και ισχυρό δείκτη φερεγγυότητας κατά Solvency II στο 240%), κάτι που σημαίνει ότι η εταιρεία είναι καλά τοποθετημένη σε περίπτωση περαιτέρω ανάκαμψης του κλάδου περιουσίας-ατυχημάτων στα renewals”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*