ΕΦΚΑ: Περικοπές τις συντάξεις χηρείας

Αυτό συμβαίνει γιατί πριν αποδοθεί η σύνταξη του θανόντος στους δικαιούχους, θα πρέπει να επανυπολογισθεί με βάσει τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Αυτό οδηγεί σε περικοπές γύρω στο 20% επί της σύνταξης του θανόντος.

Επιπρόσθετα, το υπολειπόμενο ποσό (μετά τη μείωση 20%%) προβλέπεται να κοπεί επιπλέον κατά 50% πριν αποδοθεί στους δικαιούχους ως σύνταξη χηρείας (ή θανάτου).

Κατά συνέπεια, η συνολική μείωση  στο αρχικό ποσό της σύνταξης του θανόντος φτάνει το 70%.

Για την πρώτη τριετία η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται ανεξαρτήτως ηλικίας όμως αν στη λήξη της τριετίας δεν έχει κλείσει τα 55 τότε η σύνταξη διακόπτεται οριστικά. Αν είναι ήδη 55 ετών κατά την υποβολή της αίτησης τότε και μόνον τότε η σύνταξη λόγω θανάτου καταβάλλεται για μια τριετία στο 50% και συνεχίζει στο ίδιο ποσοστό και μετά ην τριετία εκτός αν ο/η σύζυγος βρει δουλειά ή παίρνει ήδη δική του σύνταξη, οπότε η σύνταξη θανάτου περιορίζεται για πάντα στο 25%.

Αν το 55ο και άνω έτος δικαιούχου συμπληρώνεται στη λήξη της τριετίας τότε η σύνταξη αναστέλλεται αλλά επαναχορηγείται στο 67ο έτος.

Τα παιδιά

Τα δικαιοδόχα παιδιά λαμβάνουν ποσοστό από τη σύνταξη του θανόντος στα 18 έως τα 24 εφόσον σπουδάζουν. Εάν η σύζυγος κλείνει τα 55 ως την ενηλικίωση των παιδιών που παίρνουν μερίδιο από τη σύνταξη του πατέρα τους ή μέχρι την ηλικία των 24 ετών αν σπουδάζουν, τότε η σύνταξη καταβάλλεται μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών ή τη συμπλήρωση του 24ου έτους και έκτοτε αναστέλλεται για να επαναχορηγηθεί στα 67.

Το κλειδί είναι το 55o έτος

Από κει μετά σημασία έχουν τα ποσά. Ως κατώτατο όριο ορίζονται τα 360 ευρώ αν ο θανών είχε 15 έτη ασφάλισης και το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 384 ευρώ για τα 20 χρόνια ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπολογιστεί στα 200 ευρώφ με 20 έτη ασφάλισης θα πάρει το κατώτατο ποσό των 384 ευρώ. Αν έχει και δύο τέκνα θα λάβουν άλλα 384 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*