Η Interlife λειτουργεί μόνο μέσω Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών

της Ελενας Ερμείδου

Πολλές αλλαγές στην ψηφιακή επεξεργασία των ασφαλιστικών εργασιών θα μπορούσε να επιφέρει το blockchain, αν εφαρμόζονταν στον κλάδο ασφαλειών δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interlife Ασφαλιστικής Γιάννης Βοτσαρίδης, ωστόσο επισημαίνει ότι η Interlife δεν κάνει retail πωλήσεις, καθώς λειτουργεί μέσω Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών, συνεπώς και δεν υφίστανται για την Interlife πεδίο εφαρμογής τέτοιων συστημάτων.

Αναφερόμενος στην ιδιωτική ασφάλιση εκφράζει την αισιοδοξία του για το μέλλον της. Διαπιστώνει τάσεις ανόδου λόγω της ανεπάρκειας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, καθώς και αύξηση της ζήτησης στις ιατρικές ασφαλίσεις, στα Ομαδικά Ασφαλιστήρια Εργαζομένων με Προγράμματα Υγείας & Ατυχήματος, όπως και για Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Σκεπτικός ωστόσο εμφανίζεται απέναντι στα Ταμεία τα Ιδιωτικά Ταμεία, για τα οποία τονίζει ότι  ίσως δεν πρέπει να μπουν στη λογική Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων γιατί εκεί οι παράγοντες που υπεισέρχονται είναι πολύ σύνθετοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*