Ποια χώρα μπορεί χωρίς τράπεζες;

Toυ Χρήστου Κώνστα

Ιστορικά, δεν υπάρχει προηγούμενο χώρας -με το μέγεθος και τη δομή της ελληνικής οικονομίας- η οποία να έχει καταφέρει να ξεπεράσει -έστω και μία- μεγάλη κρίση, χωρίς τη βοήθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Χωρίς  τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει οικονομική ανάκαμψη. Χωρίς ιδιώτες επενδυτές δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Χωρίς πιστώσεις δεν υπάρχει ζωή στις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα φαίνεται πως προσπαθούμε να ξαναγράψουμε την…

Διαβάστε περισσότερα στο νέο portal banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*