EIAS. ΕΙΑΣ, logo, λογότυπο, καλλιέργειες, agriculture, αγροτικές ασφαλίσεις, σεμιινάριο αγροτικών ασφαλίσεων

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για τις αγροτικές ασφαλίσεις

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία κ.ά.) αποτελούσαν ιστορικά -και εξακολουθούν να αποτελούν- σημαντικό μέρος της ελληνικής οικονομίας και επίσης στρατηγικού ενδιαφέροντος παράγοντα της μελλοντικής ανάπτυξής της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών οι ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις αφήνουν το θετικό «αποτύπωμά» τους στις λειτουργίες και στο παραγωγικό αποτέλεσμα του πρωτογενή τομέα, ενώ εγγυώνται ακόμη καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. Όμως, οι κίνδυνοι που τον απειλούν παραμένουν υψηλοί και μάλιστα τον καθιστούν ευάλωτο σε φυσικά και καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και έκτασης, καθώς και στις παρενέργειές τους.

Οι εν λόγω κίνδυνοι (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και παγετός, κ.ά.) καθίστανται ολοένα και πιο ορατοί και συχνά επαναλαμβανόμενοι, αφού η κλιματική αλλαγή τους επιτείνει και καθιστά τις επιπτώσεις τους ανυπολόγιστες. Επομένως, οι ασφαλίσεις κατά κινδύνων που απειλούν την αγροτική παραγωγή και ευρύτερα την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα αποτελούν πια μεγάλη αναγκαιότητα και χρειάζεται να εισέλθουν ακόμη πιο πολύ στο «ρεπερτόριο» των ασφαλιστικών εταιρειών και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το σεμινάριο αγροτικών ασφαλίσεων που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), αναπτύσσει τους προαναφερόμενους κινδύνους σε βάθος, αναλύει τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή, στο εισόδημα και στην περιουσία των απασχολουμένων, παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των αγροτικών ασφαλιστικών προϊόντων και  προτείνει τρόπους σωστής και πειστικής προσέγγισης των δυνητικών πελατών αγροτικών ασφαλίσεων, υψηλού ενδιαφέροντος.  

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του 8ωρου σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 • Ο Πρωτογενής Τομέας και οι Συνιστώσες του
 • Είδη Κινδύνων
 • Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση
 • Συστήματα Αγροτικής Ασφάλισης
 • Ορισμοί και Έννοιες – Καταστροφή, Κρίση, Συμφορά
 • Πλεονεκτήματα της Αγροτικής Ασφάλισης
 • Λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 • Θεμελιώδη Μεγέθη της Ελληνικής Γεωργίας
 • Συμβολαιακή Γεωργία
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
 • Η Οργάνωση της Αλυσίδας Τροφίμων στη Γεωργία
 • Χαρακτηριστικά των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Αγροτική Ασφάλιση στην Ελλάδα
 • Ο Ρόλος του Δημόσιου Τομέα και Ακάλυπτες Περιοχές
 • Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Φυτική Παραγωγή
 • Ζωικό Κεφάλαιο
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
 • Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμολόγηση
 • Προϋποθέσεις για την Ανάληψη του Κινδύνου
 • Ευκαιρίες Πωλήσεων, Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας Πωλήσεων, Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των αγροτικών ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας αγροτικών ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ενδυναμώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις αγροτικές ασφαλίσεις. Επίσης, σε στελέχη καιυπαλλήλους Underwriting που επιθυμούν να  διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στην αξιολόγηση σχετικών κινδύνων. Σε στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Management, Product Development και Product Engineering που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των αγροτικών ασφαλίσεων.

Ακόμη, σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη συγκεκριμένη ασφαλιστική αγορά, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας. Τέλος, το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες με δραστηριότητα σχετική με τις αγροτικές ασφαλίσεις π.χ. τραπεζικά στελέχη, δικηγόροι, πραγματογνώμονες κλπ.

Το σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη λειτουργία του αγροτικού τομέα, την οργάνωσή του και τους κινδύνους που τον απειλούν. Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων αγροτικών ασφαλίσεων. Να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις αγροτικές ασφαλίσεις. Να ενδυναμώσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης τεκμηριωμένης θεματολογίας υπέρ των αγροτικών ασφαλίσεων, προς τον σκοπό της αποτελεσματικής προβολής, προώθησης και πώλησής τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ. Παρέχεται έκπτωση 30% στα δίδακτρα για προεγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως τις 7 Φεβρουαρίου, καθώς και η δυνατότητα παρακολούθησης σε περιβάλλον webinar.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*