Ο ΟΠΑΠ επενδύει 50 εκατ. Ευρώ φέτος

Επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ έχει προγραμματίσει η διοίκηση του ΟΠΑΠ ΑΕ για το 2018. Σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο επενδυτικό πρόγραμμα, ο ΟΠΑΠ  θα επενδύσει:

  • 26,9 εκατ. ευρώ σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμού πρακτορείων,
  • 14,6 εκατ. ευρώ σε VLTs και
  • 8 εκατ. ευρώ σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service «SSBTs&Virtualgames».

Για τη χρήση του 2019 η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει προγραμματίσει να επενδύσει 15 εκατ. ευρώ σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων 3 εκατ. ευρώ σε VLTs και 2 εκατ. ευρώ σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου selfservice «SSBTs & Virtual games».

Το συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο είναι μέρος του ευρύτερου σχεδίου διάθεσης του κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, η έκδοση του οποίου εγκρίθηκε με την από 28/2/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Με βάσει τον απολογισμό του 2017, κατά την περσινή χρονιά χρησιμοποιήθηκαν συνολικά για επενδύσεις κεφάλαια ύψους 48,1 εκατ. ευρώ αντί του προβλεπόμενου ποσού ύψους 71 εκατ. ευρώ λόγω αναπροσαρμογής του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Ο ΟΠΑΠ επένδυσε το ποσό των 34 εκατ. ευρώ σε πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμό πρακτορείων, το ποσό των 7,6 εκατ. ευρώ σε VLTs και το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ σε τερματικά στοιχηματισμού τύπου self-service «SSBTs & Virtualgames».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*