Καθαρές αποδοχές έως 586 ευρώ δήλωσαν 600.000 αυταπασχολούμενοι

Αποδοχές μέχρι το ύψους του κατώτατου μισθού δήλωσαν για το 2016 σχεδόν 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυταπασχολούμενοι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Υπ. Εργασίας,  το 81% των επαγγελματιών δήλωσαν στην εφορία αποδοχές έως 586 ευρώ/μήνα και 7.032 ευρώ σε ετήσια βάση για το 2016.

Έτσι μόλις το 21% της ίδιας κοινωνικής κατηγορίας δήλωσε πάνω από 586 ευρώ.

Όσοι αυταπασχολούμενοι δήλωσαν έως 586 ευρώ/μήνα θα καταβάλλουν από τον επόμενο μήνα  τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αντιστοιχούν στο 26,9% του 85% του αθροίσματος που προκύπτει από το καθαρό εισοδήματος του 2016 συν τις εισφορές που έπρεπε να καταβάλλουν με βάση το καθαρό εισοδήμα του 2016,αλλά και μία κράτηση 10 ευρώ υπέρ του OAEΔ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*