Ν. Μποζίκη, Eurolife: Νέοι κλάδοι ασφάλισης με νέα target groups

Συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

Τηλεματική, ΙοΤ, biometrics, cyber αλλάζουν τα δεδομένα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες την ίδια ώρα που δίνουν ώθηση σε νέους κλάδους ασφάλισης και προϊόντα. Παράλληλα, καλλιεργούν ασφαλιστική συνείδηση σε νέα κοινά, όπως δηλώνει σε συνέντευξή της στο περιοδικό Insurance & Reinsurance Outlook 2018 η κυρία Νικόλ Μποζίκη, Supervisor Reinsurance Department της Eurolife. Παρατηρεί, μεταξύ άλλων, ότι στις προαιρετικές περιπτώσεις κινδύνων περιουσίας, τα κριτήρια της Eurolife είναι πολλαπλά ως προς το είδος του κινδύνου, το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, η υπάρχουσα αντασφαλιστική σύμβαση κ.ά.

Αναφερόμενη στις τιμές των αντασφαλίστρων για το 2018, εκτιμά ότι υπάρχουν μεμονωμένοι αντασφαλιστές οι οποίοι δεν έχουν επηρεαστεί τόσο από τις παγκόσμιες καταστροφικές ζημιές, με αποτέλεσμα, ίσως, να μπορούν να προσφέρουν καλύτερα rates, αλλά εκεί παίζει ρόλο το αν μπορούν να υποστηρίξουν το 100% μιας σύμβασης, προκειμένου να υπερισχύσει το δικό τους rating.

 

  • Θα παραμείνουν οι τιμές των αντασφαλίστρων το 2018; Ποια είναι η εκτίμησή σας;

Προσφορές ανανεώσεων συμβάσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μέχρι τώρα τοπικά, δείχνουν ότι τα αντασφάλιστρα θα έχουν αυξητική τάση το 2018 και, στην καλύτερη περίπτωση (καλύτερη έκπτωση για φέτος), θα είναι με ανανέωση ως έχει. Υπάρχουν κάποιοι (μεμονωμένοι) αντασφαλιστές οι οποίοι δεν έχουν επηρεαστεί τόσο από τις παγκόσμιες καταστροφικές ζημιές, με αποτέλεσμα, πιθανώς, να είναι σε θέση να προσφέρουν καλύτερα rates, αλλά εκεί παίζει ρόλο το αν μπορούν να υποστηρίξουν το 100% μιας σύμβασης προκειμένου να υπερισχύσει το δικό τους rating (δική τους πρόταση).

  • Πώς αντασφαλίζετε τους κινδύνους των χαρτοφυλακίων σας; Έχετε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια;

Κάθε line of business αντιμετωπίζεται διαφορετικά ως προς την αντασφάλιση και οι αντασφαλιστικές (συμβατικές) ανάγκες διαφέρουν. Στις προαιρετικές περιπτώσεις κινδύνων περιουσίας, τα κριτήριά μας είναι πολλαπλά: το είδος του κινδύνου, το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, η υπάρχουσα αντασφαλιστική σύμβαση, τυχόν EML που εφαρμόζεται, η συνολική εικόνα του κινδύνου (π.χ. η τήρηση υποχρεωτικών μέτρων ασφαλείας), το ιστορικό ζημιών και μέτρα ασφαλείας, είναι από τα βασικά που θα καθορίσουν το αν θα δοθεί κάποιος κίνδυνος για προαιρετική αντασφάλιση ή όχι.

  • Πολλές είναι οι νέες προκλήσεις, πλέον, είτε λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών αναταραχών είτε από τη νέα τεχνολογία, το περιβάλλον κ.λπ. Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται, τελικά, στην αγορά;

Τα νέα προϊόντα που προκύπτουν με βάση τις νέες τάσεις της αγοράς αποτελούν σημαντική πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά. Υπάρχουν καλύψεις που, αν και παρέχονται, πλέον, στην τοπική αγορά (αν και χωρίς σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα), ενέχουν κίνδυνους τιμολόγησης/ανάληψης και εμπειρίας ζημιών, όπως άλλωστε και κάθε ασφαλιστικό προϊόν που δεν έχει ωριμάσει, με τη διαφορά ότι αυτό ισχύει τόσο στην τοπική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι σημερινές ανάγκες/υποχρεώσεις επιταχύνουν την ανάγκη ύπαρξης νέων προϊόντων που απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό από τους παραδοσιακούς λήπτες ασφάλισης. Το cyber, το environmental liability ή και το D&O είναι όλα προϊόντα που απευθύνονται κυρίως σε εταιρείες/επιχειρήσεις αντί για το κλασικό καταναλωτικό κοινό, απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σωστή διαμεσολάβηση. Η τοπική αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να αναπτύξει τέτοια νέα χαρτοφυλάκια, λόγω των οικονομικών συγκυριών και της έλλειψης θεσμοθετημένης υποχρεωτικής ασφάλισης.

  • Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την ελληνική αγορά το νέο έτος; Βλέπετε περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου;

Τόσο οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον όσο και αυτές στο κοινωνικό σύστημα, σε συνδυασμό με τα άλματα στην τεχνολογία (τηλεματική, ΙοΤ, biometrics, cyber κ.λπ.), θα συνεχίσουν να δημιουργούν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, που θα δώσουν ώθηση σε νέους κλάδους ασφάλισης και σε νέα προϊόντα, καλλιεργώντας ασφαλιστική συνείδηση σε νέα κοινά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*