Υψηλές διακρίσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια της Allianz ΑΕΔΑΚ

Για άλλη μια χρονιά, το 2017, και παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, όλα τα αμοιβαία κεφάλαια της Allianz ΑΕΔΑΚ κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, με αρκετά να κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι το Α/Κ Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας κατετάγη και αυτή τη χρονιά πρώτο στην κατηγορία Ομολογιακά Διεθνή Α/Κ, καταγράφοντας εξαιρετική απόδοση +32,67%, όταν ο μέσος όρος της κατηγορίας του για το αντίστοιχο διάστημα διαμορφώθηκε στο -0,34%.

Αξιόλογη απόδοση σημείωσε το Α/Κ Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ, το οποίο με 8,50% ήταν δεύτερο στην κατηγορία Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσόμενων Χωρών, ενώ ο μέσος όρος της κατηγορίας σημείωσε απόδοση 3,92%.

Ομοίως ξεχώρισε το Α/Κ ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού με απόδοση 31,66%, σημαντικά υψηλότερη τόσο του δείκτη αναφοράς (απόδοση 20,40%) όσο και της μέσης απόδοσης της κατηγορίας του (απόδοση 23,44%).

Τέλος, το Α/Κ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού κατέγραψε απόδοση 26,75%, υπεραποδίδοντας τόσο έναντι του δείκτη αναφοράς του (απόδοση 24,66%) όσο και του μέσου όρου της κατηγορίας του (απόδοση 23,41%).

Για τις παραπάνω εξαιρετικές τους επιδόσεις, οι διαχειριστές της Allianz ΑΕΔΑΚ βραβεύθηκαν στα φετινά Fund Managers’ Awards, διοργάνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων, όπου αναδείχθηκαν οι καλύτεροι σε απόδοση διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς για το 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*