Θρίαμβος των ομολογιακών α/κ το  2017, άνοδος 9,5% του ενεργητικού των  ελληνικών ΑΕΔΑΚ

Του Νίκου Σακελλαρίου

Ήταν μία εξαιρετική χρονιά το 2017 για τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς οι αποδόσεις που κατέγραψαν οι περισσότερες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων Ελλάδας και εξωτερικού ήταν όχι μόνο θετικές αλλά θετικές με διψήφια ποσοστά.  «Πρωταθλητές» στις αποδόσεις τους στέφθηκαν τα ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια το 2017.  Σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, τα  ελληνικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν μέση απόδοση της τάξης του 26,8%  που σύμφωνα και με στοιχεία διεθνών οίκων ήταν μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.  Οι αυξημένες αυτές αποδόσεις προήλθαν κυρίως από την σημαντική άνοδο τιμών των ελληνικών ομολόγων (με ταυτόχρονη αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους).  Τα μετοχικά Ελλάδας είχαν μέση απόδοση της τάξης του 23,41% , τα Μετοχικά Δείκτη 20,41%  και τα Μεικτά είχαν απόδοση 17,4%.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο θεσμικής διαχείρισης στις 31/12/2017 διαμορφώθηκε στα 14,78 δις. Ευρώ αυξημένο κατά 9,49%  σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να σημειωθεί ότι σε περίπου 1,5 δις. Ευρώ, βάσει εκτιμήσεων,  ανέρχεται το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν οι ασφαλιστικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην  Eλλάδα (ελληνικοί και ξένοι).

Οι μεγάλες αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχουν εξαιρετική σημασία για τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν τοποθετήσεις σε ποσοστό άνω του 10% επί των επενδύσεών τους σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, κυρίως ομολογιακά και διαχείρισης διαθεσίμων (money market).  H  σημαντική άνοδος τιμών είτε θα δημιουργήσει ρευστότητα στην περίπτωση που πουλήσουν μερίδια σε υψηλότερες τιμές από τις τιμές κτήσης είτε θα δημιουργήσει υπεραξίες που θα ενισχύσουν τα εποπτικά τους κεφάλαια από τα SOLVENCY II.

Άλλες κατηγορίες συλλογικών επενδύσεων 

Στην κατηγορία των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα ήταν αυξημένο στο εξάμηνο 2017 κατά 5% σε σχέση με την αρχή του 2017 , οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου στις 31/12/2017 εμφανίζουν μέση σταθμισμένη απόδοση για το 2017 της τάξης του 21,28% με μέσο discount 25,77% και στον τομέα του Asset Management  το σύνολο των υπο διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε αύξηση 18% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε στα 5,471 δις. Ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*