ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης και Επανεκπαίδευσης

Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ξεκινά νέο πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης και Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και υπαλλήλων που ασχολούνται με ασφαλιστική διαμεσολάβηση, για το 2018:

 • Το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη στην έδρα της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στο 15ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας (αίθουσα Αριστοτέλης)
 • Το Σάββατο 03 και την Κυριακή 04 Μαρτίου στην Αθήνα στην Γενική Διεύθυνση Αθηνών και Ν. Ελλάδος στην Λεωφόρο Συγγρού 175 (αίθουσα Φίλιππος)

Τα σεμινάρια καλύπτουν όλους τους Τομείς επαναπιστοποίησης και επανεκπαίδευσης Α, Β και Γ (παρουσιάζονται παρακάτω) και παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ στους συνεργάτες της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ.

 • Σεμινάριο Τομέα Α. Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2018-133-0059-06-100-01. Θέμα «Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας – Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Σκαφών, Πλοίων και Βοηθείας». Διάρκεια 10 ώρες.
 • Σεμινάριο Τομέα Β. Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2018-136-0059-07-010-01. Θέμα «4364/2016-Εποπτικό πλαίσιο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων». Διάρκεια 5 ώρες.
 • Σεμινάριο Τομέα Γ. Κωδικός έγκρισης σεμιναρίου 2018-137-0059-08-001-01. Θέμα «Γενικές αρχές Χρηματοοικονομίας και Διαχείριση Κινδύνων». Διάρκεια 5 ώρες.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων για τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους έχει ως εξής:

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΜΕΑ Β – «4364/2016 – Εποπτικό πλαίσιο ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων»
  • Σάββατο 24/02/2018 στην Θεσσαλονίκη και 03/03/2018 στην Αθήνα (5 διδακτικές ώρες)
  • Από 10.15 π.μ έως 12.30 μ.μ (3 διδακτικές ώρες) – Διάλειμμα 12.30 μ.μ έως 12.45 μ.μ
  • Από 12.45 μ.μ έως 14.15 μ.μ (2 διδακτικές ώρες) – Διάλειμμα από 14.15 μ.μ έως 14.30 μ.μ

Εισηγητής Σεμιναρίου: Τσίπρας Πέτρος

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΜΕΑ Γ – «Γενικές αρχές χρηματοοικονομίας και Διαχείριση Κινδύνων»
  • Σάββατο 24/02/2018 στην Θεσσαλονίκη και 03/03/2018 στην Αθήνα (5 διδακτικές ώρες)
  • Από 14.30 μ.μ έως 16.45 μ.μ (3 διδακτικές ώρες) – Διάλειμμα από 16.45 μ.μ έως 17.00 μ.μ
  • Από 17.00 μ.μ έως 18.30 μ.μ (2 διδακτικές ώρες)

Εισηγητής Σεμιναρίου: Βαρσάμης Δημήτριος

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΜΕΑ Α «Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας – Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Σκαφών, Πλοίων και Βοηθείας»
  • Κυριακή 25/02/2018 στην Θεσσαλονίκη και 04/03/2018 στην Αθήνα (10 διδακτικές ώρες)
  • Από 09.00 π.μ έως 11.15 π.μ (3 διδακτικές ώρες) – Διάλειμμα 11.15 π.μ έως 11.30 π.μ
  • Από 11.30 π.μ έως 13.00 μ.μ (2 διδακτικές ώρες) – Διάλειμμα από 13.00 μ.μ έως 13.15 μ.μ
  • Από 13.15 μ.μ έως 15.30 μ.μ (3 διδακτικές ώρες) – Διάλειμμα από 15.30 μ.μ  έως 15.45 μ.μ
  • Από 15.45 μ.μ έως 17.15 μ.μ (2 διδακτικές ώρες)

Εισηγητές Σεμιναρίου: Φίστας Νικόλαος – Ευθυμιάδης Αθανάσιος

Τεστ κατανόησης από 17.15 μ.μ έως 18.15 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την εγγραφή σας μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2310/492270 και 2310/492182 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:  [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*